Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland võttis täna Riigikogus vastu Eestisse Balti riikide parlamentide väliskomisjonide ühisistungile saabunud Läti ja Leedu parlamendi väliskomisjonide delegatsioonid eesotsas komisjonide esimeeste Andris Berzinsi ja Justinas Karosasega.

Kohtumisel käsitleti peamiselt ka ühisistungi päevakorras olevat ühtse energiapoliitika ja -julgeoleku teemat. Kristiina Ojuland tutvustas külalistele hiljutist valitsuse otsust Nord Streamile Eesti territoriaalvetes merepõhja uuringuteks loa andmisest keeldumise kohta ning selgitas otsusele eelnenud aruteluga seonduvat. Läti ja Leedu kolleegid tõdesid, et energiaga varustamine ja energiajulgeoleku teema on aktuaalne ka neil ning seetõttu on nad huvitatud Balti riikide omavahelisest tihedast energiaalasest koostööst. Räägiti ka täieliku energiaalase sõltumatuse saavutamise perspektiividest ja sel suunal kavandatavatest sammudest.

Läti parlamendiliikmed esitasid küsimusi ka Eesti transiidi- ja ekspordiprobleemide kohta pidades silmas suhteid Venemaaga. Ojulandi sõnul vajab Eesti transiiti oma geograafilise asendi tõttu, kuid tuleb leida väljund teistsuguste kaupade ja uute turgude näol. „Mida vähem on transiidisektoris sellist kaupa, mille liikumine sõltub Kremli otsustest, seda parem see Eestile on. Ma pean silmas naftasaaduste transiiti. See ei ole kuigi jätkusuutlik, kui naftakraani kinni- või lahtikeeramine sõltub Kremli tegelaste tujudest. Meil on aeg leida kindlamad kaubad ja partnerid,” sõnas Ojuland.

Ojuland tõstatas kohtumisel ka küsimuse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) presidendi René van der Lindeni visiidist Balti riikidesse ning visiidi käigus tehtud avaldustest. Ojuland: „Van der Lindeni poolt Eestis tehtud avalduste põhjal võib järeldada, et Euroopa Nõukogu on kaotamas oma nägu, kui üks selle organisatsiooni tippjuhtidest ei hinda põhiväärtusi, millel Euroopa Nõukogu rajaneb.” Ojuland soovib, et visiidil räägitu tuleb kõne alla ka ENPA Balti riikide delegatsioonide omavahelisel kohtumisel järgmisel nädalal Strasbourgis algaval ENPA sügisistungil.

Täna algusega kell 14 toimub Balti riikide parlamentide väliskomisjonide ühisistung Riigikogu hoones ruumis L 241.

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside