Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Kristiina Ojulandi ja Austria kaitseministri Günther Platteri tänasel kohtumisel olid kõne all Euroopa Liidu julgeoleku-ja kaitsepolitika arengusuunad ning rahutagamismissioonidel osalemine.

Platter rõhutas vajadust tugevdada sõjalis-tsiviilset koostööd, lahendamaks probleeme, mis kaasnevad terrorismi ja looduskatastroofidega.

”On mitmeid operatsioone, mille puhul on vaja erinevate ühiskonnagruppide abi. Meie eesmärk on viia Euroopa kaitseagentuuri sisse sõjalis-tsiviilne üksus, et ühendada sõjaline pool tsiviilkoostööga,” ütles Platter.

Kõneldes operatsioonidest teistes riikides rõhutas Platter, et Austria esmased huvid on seotud Balkaniga ja stabiilsusega selles regioonis, kus rahu tagamas on 900 Austria kaitseväelast. Platteri sõnul peab Austria keskpikas perspektiivis vajalikuks muuta NATO missioonid Euroopa missioonideks. Samuti on ta sõnul oluline paika panna ülesannete jaotus NATO ja Euroopa Liidu vahel, et ei oleks asjatut dubleerimist.

Kristiina Ojuland avaldas veendumust, et Eesti huvid langevad Austria positsioonidega kokku. Ojuland toetas Platteri mõtet kombineeritud sõjalis-tsiviilsest koostööst ja pidas samuti oluliseks, et olemasolevaid ressursse kasutataks otstarbekalt.

Pikemalt peatusid Platter ja Ojuland metoodikal, kuidas toimub rahutagamismissioonidele volituste andmine. Mõlemad osutasid tõsiasjale, et sageli on vaja otsuseid neis küsimustes operatiivselt langetada, kuid protseduurid selleks on liiga pikad.

Platteri sõnul on Austria parlamendis moodustatud kahekümnest saadikust koosnev põhikomisjon, kuhu kuulub 20 saadikut kõikidest parteidest. Parlamendi esimees saab Platteri kinnitusel kiirete otsuste langetamiseks põhikomisjoni kokku kutsuda 24 tunni jooksul.

Ojulandi väitel on Eestis kõne all idee, mille kohaselt Riigikogu annaks lahingugrupile nö põhimõttelise mandaadi terveks rotatsiooniperioodiks, kuid välja saadetaks üksus vastavalt vajadusele kaitseministri korraldusel, mis võimaldaks otsuseid langetada palju kiiremini.

”Missioonide pikendamise teema tuleb parlamendil järgmise poolaasta jooksul kindlasti selgeks vaielda. Eesti missiooni osalemine Iraagis on põhjustanud igakord aina rohkem küsimusi ja mandaadi andmine järjest suurema diskussiooni allikaks,” tõdes Ojuland.

Tagasiside