Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjon algatas täna muudatusettepaneku politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõule (222 SE), millega viiakse elektrišokirelva kasutamine sama rangetele alustele kui tulirelva kasutamine. Samasisulise ettepaneku, mida komisjon arvestas osaliselt, esitas ka Erakond Eestimaa Rohelised fraktsioon.

 
„Pidasime vajalikuks arvestada kodanikeorganisatsioonide arvamuse ja teiste riikide praktikaga, mis hoitavad elektrišokirelva kergekäelise kasutamise eest. Elektrišokirelva peaks õigusriigis sarnaselt tulirelvaga kasutama ainult erandlikes olukordades,“ ütles õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.

Õiguskomisjoni muudatusettepaneku kohaselt võib politseiametnik kasutada elektrišokirelva ja tulirelva konkreetses olukorras äärmise abinõuna, kui teisiti ei ole elu ja tervist ohtu panemata võimalik täita temale pandud teenistuskohustust. Nii näiteks võib elektrišokirelva ja tulirelva kasutada kuritegeliku ründe tõkestamisel, kui on ohus teise inimese või politseiametniku enda elu, relvastatud kurjategija relvitustamisel ja kinnipidamisel, pantvangi vabastamisel või vahi alt põgenenud kurjategija kinnipidamisel jt sarnastel põhjustel.

Esitatud muudatus keelab kasutada tulirelva, elektrišokirelva ja gaasirelva laste, vanurite ja ilmsete raseduse tunnustega naiste, aga ka näiteks diplomaatide vastu.

Õiguskomisjon jätkab eelnõu menetlemist oma esmaspäevasel istungil.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside