Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon saatis täiskokku teisele lugemisele valitsuse algatatud päästeseaduse eelnõu (514 SE). Eelnõu on täiskogus 21. aprillil. Komisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada.

Eelnõuga nähakse ette tingimused ja väljaõppe tasemed vabatahtliku päästjana tegutsemiseks. Õiguskomisjon esitas eelnõule omapoolse muudatusettepaneku, mis toob välja vabatahtlike päästjate kaks väljaõppe taset ning väljaõppele vastavad vabatahtliku päästja õigused. Komisjon otsustas samuti, et seni kasutatud „abipäästja“ mõiste asendatakse mõistega „vabatahtlik päästja“, kuna see annab paremini edasi vabatahtlikkuse alusel päästetööl osalevate isikute töö iseloomu ning vastab päästeala ajaloolistele traditsioonidele.
“Süvendatud väljaõppe läbinud vabatahtlikele päästjatele antakse esmakordselt õigus tegutseda iseseisvalt, ilma päästeametniku kohalolekuta. See on vajalik eelkõige nendes Eesti paikades, kuhu päästekomando jõuab kohale teatud viivitusega, kuid kohapeal on olemas hakkajad mehed ja naised, kes saavad kiirelt aidata kaasa näiteks tulekahju kustutamisele või muule päästmisele”, sõnas Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.
Esitatud muudatuse kohaselt võivad teise astme väljaõppe läbinud vabatahtlikud päästjad päästetöid teha ning meetmeid rakendada iseseisvalt juhul, kui selleks on saadud korraldus päästeametnikult. Teise astme vabatahtliku päästja õpe on mõeldud eelkõige abikomandode vabatahtlikele päästjatele. Abikomando vabatahtlik päästja saab õiguse sündmuskohal efektiivseks tegutsemiseks: teha päästetöid, vajadusel siseneda valdusesse ja äärmisel vajadusel kasutada päästesündmuse käigus füüsilist jõudu (näiteks selleks, et hoida isikuid põlevast majast eemal). 
Esimese astme õppe läbinud vabatahtlikud päästjad tegutsevad päästesündmusel üksnes koos päästeametnikuga. Sellisteks vabatahtlikeks on näiteks suurõnnetuste korral kaasatavad abijõud nagu näiteks reservpäästerühm ning kaitseliit. Kuid eelnõus jääb läbivaks siiski põhimõte, et vabatahtlik päästja võib osaleda päästetööl üksnes päästeametniku korraldusel.
Päästeseaduse eelnõu põhisisuks on reguleerida päästeasutuste ülesanded ja korraldus ning pääste tegevuses vabatahtlikkuse alusel osalevate vabatahtlike päästjate, kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtja õigused ja kohustused. Eraldi peatükis on käsitletud meetmeid, millega muudetakse täpsemaks isikute põhiõiguste ja vabaduste piiramine päästeasutuse ülesannete täitmisel ja isikute ohutuse tagamisel.
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside