Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu kohaselt võib organiseeritud prostitutsiooniäri eest karistada kuni viieteistkümne aasta pikkuse vanglakaristusega

Täna õiguskomisjoni poolt Riigikogu menetlusse antud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu karmistab karistusi, mis kaasnevad ettevaatamatu surma põhjustamise, noorte ja laste vastu suunatud seksuaalse väärkohtlemise ning prostitutsiooni vahendamisega.

Kui praegu saab isikut karistada ettevaatamatu surma põhjustamise eest kuni kolme aastase vanglakaristusega, siis eelnõu kohaselt pikeneks maksimaalne karistusaeg kuni viie aastani. Raske tervisekahjustuse tekitamisega kaasnev karistus kasvaks seniselt ühelt aastalt aga kolme aastani.

Õiguskomisjoni esimehe Väino Linde sõnul on selle sätte karmistamise üheks ajendiks nn metanoolitragöödia Pärnus, kus süüdlaste karistus oli õigustamatult leebe.

Rangemaid karistusi võimaldab eelnõu määrata ka laste seksuaalse väärkohtlemise eest. Ka siin võib kohus senise kuni kolmeaastase vabadusekaotuse asemel määrata karistuseks kuni viis aastat vabadusekaotust.

Linde sõnul osutavad pedofiilsed kuriteod, et selle toimepanijad sooritavad peale vanglast vabanemist taas sama teo. Karmim karistus võimaldaks Linde sõnul laste väärkohtlejaid kauem ühiskonnast isoleerida.

Eriti suured sanktsioonid näeb eelnõu ette prostitutsioonile kaasaaitamise eest. Eelnõu kohaselt kasvab senine kuni viie aastane karistus kuni 15 aastani. Linde sõnul põhjustab vajaduse karmimate karistuste järele asjaolu, et prostitutsiooni vahendamisega tegelevad ka kuritegelikud grupid.

”Varem ei vaadeldud grupiviisilist tegevust või organiseeritud prostitutsiooniäri raskendava asjaoluna. Kuid uue eelnõu kohaselt oleks niisugusel puhul võimalik määrata kuni 15 aasta pikkune karistus, kui tegemist on alaealiste vahendamisega ja muul juhul kuni kaheteistaasta pikkune karistus,” selgitas Linde.

Sama suuri sanktsioone kohaldatakse ka isikutele, kes on nende tegude eest juba varem karistatud.

Eelnõu näeb kuni viieaastase vangistuse ette samuti neile, kes võimaldavad oma ruume kasutada narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks tarvitamiseks või ebaseaduslike hasartmängude korraldamiseks.

Tagasiside