Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher saatis täna sotsiaalministeeriumile, justiitsministeeriumile, Lastekaitse Liidule ja teistele organisatsioonidele arvamuse andmiseks õiguskomisjoni koostatud eelnõu projekti, mille ajendiks on alaealiste suurem kaitse nende vastu suunatud seksuaalkuritegude eest. Nimetatud eelnõu puudutab peamiselt muudatusi karistusseadustikku ja kriminaalmenetluse seadustikku.

„Esitatud eelnõu projekti eesmärgiks on muuta rangemaks karistusi alaealiste vastu suunatud teatud seksuaalkuritegude eest ja suurendada alaealiste kannatanute kaitset kriminaalmenetluses. Pean oluliseks nimetatud ettepanekute kiireloomulist käsitlemist, sest mitmetest muudatustest võib sõltuda paljude alaealistest kannatanute käekäik,“ sõnas Ken-Marti Vaher.
 

Eelnõu projekti aluseks on Riigikogu õiguskomisjonis 3. novembril ja eile 9. detsembril toimunud arutelud prokuröride, ekspertide ja lastekaitsjate osavõtul. Komisjoni hinnangul tuleks nimetatud valdkonnaga tegeleda prioriteetselt ja viia põhjendatud muudatused karistus- ja kriminaalmenetlusseadustikku sisse võimalikult kiiresti. Õiguskomisjon ootab arvamusi ja ettepanekuid nimetatud eelnõu projekti kohta hiljemalt veebruari alguseks. Pärast arvamustega ja ettepanekutega tutvumist jätkab õiguskomisjon teema arutelu ja otsuste langetamisega.

Arvamuse andmiseks saadetud eelnõu projekt näeb ette karistuste karmistamise alaealiste ja alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu toimepandud kuritegude eest. Eelnõu puudutab sanktsioonide suurendamist näiteks sugulise kire vägivaldse rahuldamise, alaealiste sugulise ärakasutamise, lapsporno valmistamise, alaealise seksuaalse ahvatlemise ja muude sarnaste kuritegude eest. 
 

Ajutise lähenemiskeelu rikkumisele adekvaatseks reageerimiseks paneb eelnõu ette nimetatud keelu rikkumine kriminaliseerida. Eelnõu sisaldab ka karistusseadustiku § 145 muudatust, millega muudetakse kuriteoks suguühendusse astumine noorema kui 15-taastase isikuga senise 14-aastase asemel. Sellest tulenevalt vaadatakse üle ka muud alaealisi puudutavad sätted. Kriminaalmenetlusseadustiku tahetakse muuta nii, et anda alla 15-aastasele kannatanule võimalus keelduda kohtumenetluses ütluste ülekordamisest, kui nõuetekohased ütlused on esitatud eeluurimisel.

Õiguskomisjoni aruteludel osalesid Riigi peaprokurör Norman Aas, Eesti Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm, justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõunik  Kaire Tamm, karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Ploom, sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna laste õiguste ja teenuste juht Anniki Tikerpuu ja sama osakonna nõunik Elmet Puhm.
 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside