Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna toimunud õiguskomisjoni avalikul istungil, kus osalesid ka Riigikogu külastanud inimesed, tutvustas politseipeadirektori asetäitja Erki Nelis lähemalt politsei tegevust puudutavaid arvamusuuringuid ja muutusi õiguskorda puudutavas statistikas.

Kõneldes avaliku korra tagamisest ja liiklusjärelvalvest, tõdes Nelis, et kõige suurema osa väärtegudest moodustavad liiklusrikkumised, mille osakaal 2007. aastal sooritatud väärtegudest oli 74%. Neist põhiosa moodustas omakorda kiiruseületamine (52%).

Kõne all oli ka korduvate pisivarguste dekriminaliseerimisega kujunenud olukord.

„Niinimetatud pisivargused on juba selgelt muutunud sarivargusteks. Politsei statistika kohaselt jäi 1500 isikut eelmisel aastal vähemalt kaks korda vahele pisivargusega, paljudes on juurdunud karistamatuse tunne. Selline olukord peab lõppema,” tõdes õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.

Nelis osutas, et seoses pisivarguste dekriminaliseerimisega on mõnevõrra vähenenud kuritegude arv ja kasvanud väärteod väheväärtusliku asja vastu ehk poevargused. 2007. aasta jooksul karistati 40 isikut, kes jäid poevargusega vahele 15 ja rohkem korda. Kokku pandi nende isikute poolt toime 852 väärtegu. 

„Neile isikuile on tehtud 672 rahatrahvi trahvisummas kokku 1 295 100 krooni. Neist vaid 5 inimest on osa trahvidest ära tasunud, mis moodustab kokku 3 398 krooni, see on vaid 0,3% määratud trahvisummast,“ tõdes Nelis.

Käesoleva aasta 3 kuuga selgitas politsei Nelise kinnitusel välja 3068 väärtegu avaliku korra rikkumise kohta. See moodustab ta sõnul 827 fakti ja on 37% rohkem kui 2007. aasta samal perioodil.

Riigikogu õiguskomisjon on selle probleemiga seoses esitanud Riigikogu menetlusse karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (225 SE), mis näeb süstemaatiliselt toimepandud pisivarguste eest ette kriminaalsanktsiooni. Selleks on kas rahatrahv või kuni viieaastane vangistus.

Tänasel avalikul istungil said küsimusi esitada ka Riigikogu külalised, kelle huvi keskendus politsei töö ja õiguskorra parandamisele ning politseitöö sisekontrolliga seotud küsimustele.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside