Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjon toetas oma tänasel istungil Reformierakonna liikme Ülle Rajasalu muudatusettepanekut, millega keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE) tekst omandas täielikult uue sõnastuse.

Õiguskomisjon toetas ka Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni muudatusettepanekut, millega lisatud rakendussäte kohustab Vabariigi Valitsust teisaldama Tõnismäe pronkssõduri 30 päeva jooksul peale seaduse jõustumist. Seadus jõustub eelnõu kohaselt Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Õiguskomisjon soovib viia eelnõu teisele lugemisele teisipäeval 13. veebruaril ja kolmandale lugemisele neljapäeval 15. veebruaril.

Eelnõu uue muudetud sõnastuse kohaselt on keelatud rajatiseks selline rajatis, mis ülistab Eesti Vabariigi okupeerimist, massirepressioonide läbiviimist Eestis; mis võib ohustada isikute elu, tervist või vara, on vaenu õhutav või võib põhjustada avaliku korra rikkumisi. Sellise rajatise püstitamine avalikku kohta on eelnõu kohaselt keelatud.

Eelnõusse hääletati samuti Isamaaliidu ja Res Publica fraktsiooni muudatus, mille kohaselt on keelatud avalikus kohas püstida või eksponeerida ka mälestusmärke, monumentaalkunstiteoseid või muid rajatisi, mis ülistavad ajaloolisi isikuid, kes on Eesti rahvast massiliselt hävitanud või Eesti ajaloolist asuala ulatuslikult rüüstanud.

Ettekirjutuse rikkumise lõpetamiseks teeb rajatise omanikule politseiprefekt. Ettekirjutuse täitmise tagamiseks näeb eelnõu ette sunniraha kuni 150 tuhat krooni. Eelnõu varasem redaktsioon nägi ette, et vastava ettekirjutuse teeb siseminister.

Eelnõu algatasid Eesti Reformierakonna, Isamaaliidu, Res Publica ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonid 11. oktoobril 2006.

 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside