Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon toetas täna justiitsministri Rein Langi ettepanekut arutada Riigikogu täiskogus olulise tähtsusega riikliku küsimuse õiguspoliitika ja ärikeskkonna arengut. Õiguskomisjoni ettepaneku kohaselt võiks arutelu toimuda teisipäeval 11. aprillil. Selle ettepaneku peab eelnevalt heaks kiitma ka Riigikogu juhatus. Peaettekande peab õiguskomisjoni ettepaneku kohaselt justiitsminister.

Nagu märkis Lang tänaselt õiguskomisjoni istungil, on Eesti majandus kiiresti edasi arenenud ja on just õige aeg üle vaadata, mis seisu on Eesti õiguskord ettevõtluse soodustamise aspektist vaadatuna jõudnud.

Justiitsministeeriumi poolt kokku kutsutud töörühm, mille koosseisu kuulusid lisaks Langile ka endised justiitsministrid Jüri Raidla ja professor Paul Varul, kuid samuti TÜ õppejõud Martin Käerdi ja justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler Urmas Volens, on ette valmistanud ettevõtja õigusi käsitleva tegevuskava, mille eesmärgiks on luua ettevõtlust ja investeeringuid soodustav õiguskeskkond.

Autorite kinnitusel tuleb hinnata nii kehtivate seaduste tõhusust kui ka nendega kaasnevaid kulusid ettevõtjate ja kogu ühiskonna seisukohalt. Selleks on töörühm küsinud arvamusi nii ettevõtjatelt, riigiasutustelt ja mittetulundusühinguilt, aga ka notarite kojalt, advokatuurilt, kohtunikkonnalt, audiitorkogult ja teistelt.

Arutelu tulemusena peaksid selguma valdkonnad, mis on ettevõtluse seisukohalt puudulikult, ebaefektiivselt või ka liigselt reguleeritud. Nii näiteks leiavad autorid, et kiiremas korras tuleb luua võimalus äriühingute kaugjuhtimiseks elektroonseid kanaleid kasutades. Ka tuleb luua reaalsed võimalused äriregistrite ja muude kohtulike registrite elektrooniliseks kasutamiseks. Majandushalduse valdkonnas on Eestis õiguslikult reguleerimata kõikvõimalikud litsentsid ja tööload. Põhjalikku reformi vajaks autorite hinnangul ka kehtiv tööõigus, mis on ajale jalgu jäänud ega täida enam oma algset töötajate kaitse eesmärki. Kokku on osutatud enam kui kümnekonnale valdkonnale, mis vajaksid reguleerimist.

Langi sõnul tuleks leida Riigikogus esindatud erakondade vahel konsensus, missuguste valdkondadega edasi minna, millest lähtuvalt saaks valitsus seejärel välja töötada vajalikud eelnõud.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside