Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon kohtub teisipäeval, 12. juunil kell 13 õiguskomisjoni endiste esimeestega, et tähistada komisjoni 20 tegevusaasta möödumist peale Eesti taasiseseisvumist.

„Riigikogu seitsmendat koosseisu, mis alustas tööd 1992. aasta septembris, võib pidada uue ajajärgu alguseks nii Eesti riigi kui ka Eesti õiguse arengus. Taasiseseisvumise järgne ümberkorralduste aeg nõudis kiireid muudatusi ja otsustusi ning iga parlamendikoosseis on teinud Eesti elu edenemise nimel tohutul hulgal tööd,“ märkis õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants.

Kahekümne aasta jooksul on Riigikogu õiguskomisjoni juhtinud 7 tunnustatud poliitikut ja riigimeest: Jüri Adams, Jüri Rätsep, Daimar Liiv, Väino Linde, Märt Rask, Ken-Marti Vaher ja Marko Pomerants.

„Riigikogu õiguskomisjon on pannud aluse mitmetele olulistele reformidele ja võib öelda, et komisjon jätkab seda tegevust ka praegu, sest riik on pidevas arengus ega saa kunagi valmis. Kuid aeg-ajalt on oluline heita pilk ka möödanikule,“ ütles Pomerants.

Õiguskomisjon (kuni 1994. aasta detsembrini õiguskaitsekomisjon) on juhtivkomisjoniks eraõiguse, kriminaalõiguse ja sisejulgeoleku alaseid reforme sisaldavatele seaduseelnõudele. Samuti menetleb õiguskomisjon avaliku teenistuse eriliikide teenistusi (politseiteenistus, piirivalveteenistus, päästeteenistus ja prokuratuuriteenistus) reguleerivaid seaduseid. Õiguskomisjoni töövaldkonda kuuluvad ka advokaatide, notarite, vandetõlkide, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegutsemist sätestavad seadused ning rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute ratifitseerimise seaduse eelnõud.

Täiendav informatsioon: Marko Pomerants, telefon tel 5031365.

Vt ka lühiülevaadet komisjoni 20 aasta tegevusest komisjoni kodulehel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside