Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon saatis täiskogusse esimesele lugemisele politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE) ja politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE). Neist esimene on täiskogus 30. mail ja teine 29. mail, ettepanekuga esimene lugemine lõpetada. Komisjon toetas valitsuse soovi jõuda nimetatud eelnõude vastuvõtmiseni veel enne suvepuhkust.

Politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu üheks eesmärgiks on õigusselguse seisukohalt politsei kohustuste täpsustamine ja rahvusvahelises koostöös osalemise sätestamine politsei ülesandena, mis annab muuhulgas üldise aluse politseile piiriülese politseikoostöö tegemiseks.

Teiseks eelnõu eesmärgiks on luua eeldused Schengeni konventsiooniga liitumiseks, moodustades konventsioonist tuleneva infosüsteemi. Schengeni infosüsteemi kaudu saavad lepinguosaliste määratud asutused automatiseeritud otsingumenetluse abil informatsiooni, mis puudutavad isikute ja esemete kontrolli riigipiiril ning politsei- ja tollikontrolli siseriigis. Ette on nähtud ka teatekategooria selleks, et anda viisasid ja elamislube ning rakendada välismaalaste õigusi seoses käesolevas konventsioonis isikute liikumist käsitlevate sätete kohaldamisega.

Politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõuga luuakse õiguslikud alused kahe riikliku ekspertiisiasutuse (Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse) ülesannete ühendamiseks ühte ekspertiisiasutusse. Ühendamise peamine eesmärk on parema teenuse osutamine politseile, prokuratuurile ja kohtule tõendusliku baasi loomiseks ja selle kasutamiseks süütegude avastamisel. Pädevuse koondumisel ühte kohta saab menetleja ühe ühtse partneri ning kohtuekspertiisi süsteem ja edasine areng ühtlustub, kuna ühendatud ekspertiisiasutuse kaudu on kohtuekspertiiside tegemisega seonduvaid küsimusi võimalik paremini ja kompaktsemalt koordineerida ning juhtida.

Justiitsminister Rein Lang tutvustas täna õiguskomisjonis ka justiitsministeeriumi tegevuskava ja andis ülevaate olulisematest ministeeriumi poolt ette valmistatavatest eelnõudest.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside