Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjon vaatas oma tänasel (20.02) istungil veelkord üle enda algatatud kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule (153 SE) tehtud muudatusettepanekud.

„Vajaduse tänaseks aruteluks tingis ühiskonna laialdane tähelepanu kavandatavatele muudatustele ja nädalavahetusel meedias kajastamist leidnud mitmed kriitilised seisukohad, milles heideti ette kollektiivse töösuhte reguleerimiseks ebapiisavaid tähtaegu,“ ütles õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants.

Õiguskomisjon otsustas üksmeelselt, et tähtajatu kollektiivlepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaega on otstarbekas pikendada ja nägi ette, et tähtajatu kollektiivlepingu võib kumbki lepingupool üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kuus kuud.

„Muudatusega antakse pooltele suurem ajavaru enne lepingu lõppemist läbirääkimisprotsessi korraldamiseks, uue kollektiivlepingu projekti koostamiseks või kehtiva kollektiivlepingu kehtivuse pikendamise osas kokkuleppele jõudmiseks. Pooltel tuleks selle perioodi jooksul kindlasti pöörata tähelepanu ka iga töötaja individuaalse töösuhte nõuetekohasele vormistamisele ja selle sisuks olevatele kokkulepetele, et hoida ära hilisemaid arusaamatusi ja vaidlusi, mis vastasel juhul seoses kollektiivlepingu lõppemisega võivad tekkida,“  ütles Pomerants.

Õiguskomisjoni esimehe sõnul on pooltel võimalik kokku leppida ka kuuest kuust pikemas etteteatamistähtajas, kuid mitte lühemas.

Seaduse jõustumise ajaks on planeeritud 1.mai 2012. 

Eelnõu teine lugemine täiskogus toimub kolmapäeval, 22. veebruaril.

Täiendav informatsioon: eelnõu eest vastutav Riigikogu liige Valdo Randpere [email protected], õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants [email protected]

Pressiteate venekeelne tõlge asub Riigikogu venekeelses veebis aadressil https://www.riigikogu.ee/index.php?id=172328

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside