Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon asus oma tänasel avalikul istungil seisukohale, et laste õigused vajaksid Eestis paremat kaitsmist ja seda funktsiooni võiks hakata täitma õiguskantsleri kantselei juurde loodav eraldi üksus. Selleks tuleks muuta vastavalt õiguskantsleri seadust ja selleks omakorda moodustada töögrupp, kus osaleksid ka laste õiguste kaitsega tegelevad organisatsioonid.

„Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kus puudub konkreetselt laste õigustele ja nende järelevalvele keskenduv institutsioon. See viga tuleb parandada,“ sõnas õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.

Istungil osalenud Lastekaitse Liidu juhataja Alari Tamme sõnul on Eestis toimiv koordinatsioonimehhanism laste õiguste tagamiseks siiani ebapiisav. Sotsiaal- ja haridusküsimused on lahutatud erinevate haldusalade vahel, puudub ministeeriumite vaheline komitee, mis tegeleks laste õiguste tagamise ja järelvalvega. Takerdunud on uue lastekaitse seaduse väljatöötamine. Lastekaitse Liidu hinnangul on riigi kohustus tagada riiklikul tasandil lastekaitse terviksüsteemi toimimine.

Õiguskantsleri Kantselei nõuniku Andres Aru kinnitusel täidab õiguskantsler lasteombudsmani ülesandeid suures osas juba praegu ja lasteombudsmani funktsioonide ülevõtmine oleks ta hinnangul igati loomulik. Seni pole see tegevus olnud ta sõnul otseselt lastele fokusseeritud ja pole tehtud sellekohast teavitustööd, et lapsed või nende õiguste eest seisjad teaksid õiguskantsleri poole pöörduda.

Tänases arutelus osalesid lisaks Lastekaitse Liid ja õiguskantsleri ametkonna esindajatele ka UNICEF Eesti Rahvuskomitee, Eesti Lastevanemate Liidu, Linnade Liidu ning teiste MTÜ-de esindajad. Samuti sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi ning rahvastikuministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside