Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon arutas oma tänasel istungil õiguskantsleri ettepanekut pikendada kehtivat kümnepäevast tähtaega riigiprokuratuuri taotluse läbivaatamiseks, mis puudutab Riigikogu liikmete ja kõrgete riigiametnike suhtes süüdistusakti koostamiseks ettepaneku tegemist.

Õiguskomisjon möönis, et kümnepäevane tähtaeg mahukate toimikute läbivaatamiseks on ebareaalne, arvestades, et uurimisorganite töö on muutunud efektiivsemaks ja uurimismaterjalide maht on oluliselt kasvanud. 

Komisjon tõdes samas, et antud teema on kriminaalmenetluse seadustikus tervikuna puudulikult reguleeritud ja õiguskantsleri põhiseaduslikku rolli selles osas tuleb seaduses põhjalikumalt sisustada. Komisjoni hinnangul on seda otstarbekas teha justiitsministeeriumis valmiva uue kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu raames.

„Täna on seaduses ebaselge, mis täpselt on õiguskantsleri seaduslikkuse kontrolli sisuks ja millistel juhtudel peab õiguskantsler jätma prokuratuuri esitatud taotluse rahuldamata. Näiteks peaks seaduses olema üheselt välistatud, et õiguskantsler saaks saadikupuutumatuse võtmise taotluse jätta rahuldamata ja tagastada see riigiprokuratuurile üksnes kriminaalmenetluse formaalsetele või ebaolulistele puudustele viidates saaks,” sõnas õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.

Õiguskantsler pöördus Riigikogu õiguskomisjoni poole 19. detsembril 2008 ettepanekuga muuta paindlikumaks kriminaalmenetluse seadustikuga § 378 lõikes 7 sätestatud kümnepäevane tähtaeg, mille jooksul riigiprokuratuuri vastav taotlus tuleb läbi vaadata. Õiguskantsler leidis, et erakordselt mahukate kriminaalasjade puhul võib süüdistusakti koostamiseks ettepaneku tegemise taotlusega kaasneda olukord, kus seaduse kõigi nõuete täitmine on lühikese tähtaja tõttu takistatud või lausa välistatud.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside