Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjoni initsiatiivil leidis eile aset kohtumine politseiameti peadirektori Robert Antropoviga.

Kohtumisel tundis õiguskomisjon huvi Antropovi juhitava politseiameti töö vastu, samuti huvitasid komisjoni liikmeid politseitegevuse arengusuunad.

Õiguskomisjoni esimees Märt Rask küsis, millal Eesti politsei saab elektroonilise kriminaaltoimiku ning millal muutub statistika usaldusväärseks. Antropov selgitas, et uus andmebaas on tekkimas. Läbi uue süsteemi ja karistusregistri kasutamise suudetakse statistilised näitajad muuta tunduvalt usaldusväärsemaks. Et probleem lähiajal lahendada, käib selles vallas koostöö infotehnoloogidega ning siseministeeriumiga.

Antropov tõi välja ka olulisemad arengud politseitöös, mis on toimunud viimase poole aasta jooksul, mil ta on olnud politseiameti eesotsas. Ta märkis, et ettevalmistamisel on politseiseaduse ja politseiteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõud, mis peaksid jõudma parlamenti kahe kuu jooksul. Suuremateks muudatusteks on uue karjäärisüsteemi sisseviimine ning uue politseiametniku –peakomissari (politseiprefektuuri territoriaalse osakonna juht, senine prefekt) – ametikoha loomine. Samuti politseiameti, keskkriminaalpolitsei ja julgestuspolitsei funktsioonide muutmine ja ümberstruktureerimine. Moodustamisel on neli politseiprefektuuri, mis peaksid alustama tööd 1. jaanuaril 2004.

Kõikide muudatuste eesmärk on, et politsei tuleks inimestele lähemale, politsei reageerimiskiirus paraneks ja politseisse suhtutaks kui abistajasse ja kaitsjasse. Edasises tegevuses planeeritakse tõhustada koostööd teiste uurimisorganitega, eelkõige prokuratuuriga.

Antropov märkis muuhulgas, et suuri koondamisi ümberstruktureerimistest ei tulene. Ta toonitas samuti, et politsei peab oskama kodanikega suhelda ja mitte peitma end pressiesindajate taha.

 

 

 

 

Tagasiside