Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjoni tänasel kohtumisel õiguskantsleri Allar Jõksiga olid kõne all õiguskorra ja õigusloome aktuaalsed küsimused, kuid samuti õiguskomisjoni ja õiguskantsleri koostöö. Kohtumise otseseks ajendiks oli õiguskantsleri aruanne 2006. aasta kohta, mida õiguskantsler tutvustab Riigikogu täiskogule septembri lõpul.

Kesksete aruteluteemadena kerkisid üles probleemid, mis seotud riigi õigusabi, korrakaitseseaduse, ehitusliku planeerimise, avaliku teabe kättesaadavuse, isikute väljendusvabaduse ja mitmete teiste teemadega.  

Õiguskomisjoni esimees  Ken-Marti Vaher pidas muuhulgas oluliseks, et  Riigikogu võtaks lähimal ajal käsile planeerimismenetlustega seotud seadusandluse.

„Ühiskonna edenedes puudutab ehitustegevusega seonduv Eestis üha suuremal hulgal inimesi. Planeerimist ja ehitustegevust puudutav seadusandlus vajab meil olulist täiendamist, sest probleemid selles vallas on tõsised. Muuhulgas on puudulik planeeringutega seotud põliselanike õiguste kaitse, näiteks inimeste teavitamine menetlusetappidest, samuti nende arvamustega arvestamine,” tõdes Vaher.

Planeerimismenetluse osas tõi ka õiguskantsler esile tõsiasjad, et planeerimismenetlus ja järelevalve selle üle on hajutatud erinevatesse seadustesse, ning asjasse puutuvaid isikuid sisuliselt ei teavitata tehtud otsustest. Teavitamist vaid ajalehes väga väikse kirjaga teatistes pidas õiguskantsler ebapiisavaks.

Nii Vaher kui ka Jõks hindasid eriti oluliseks ka tööd Riigikogu menetluses oleva korrakaitseseaduse eelnõuga (49 SE), mis tänaseks on läbinud Riigikogus esimese lugemise. Vaheri hinnangul võiks korrakaitseseadus koos rakendusseadusega jõustuda 2009. aasta jooksul.

Õiguskantsleri sõnul tuleks korrakaitseseaduses muuhulgas ära lahendada need õiguslikud probleemid politsei töös, mis kerkisid üles aprillirahutustega. Õiguskantsler tõi näiteks küsimused, mis on seotud eririietuses politseinike hilisema identifitseerimisega. Kuna praegu niisugune võimalus puudub, siis ei saa õiguskantsler enda kinnitusel lahendada ka talle eraisikute poolt esitatud kaebusi. Samuti vajaksid kantsleri hinnangul selles seaduses lahendamist avaliku koosoleku korraldamisega seotud probleemid, kuna praegused piirangud ei ole tema hinnangul kooskõlas põhiseadusega

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside