Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjon arutas täna parlamentaarse järelevalve korras mitme eksperdi ja ametkonna esindaja osavõtul alaealiste seksuaalse enesemääramise vastu suunatud süütegude kriminaalpoliitilisi aspekte.  

Lapse seksuaalse enesemääramise vastu toimepandud süüteod on tõsised, nende toimepanijaid iseloomustab kõrge retsidiivsus ehk korduvkuritegude toimepanemine. Erinevatest arvamustest jäid kõlama kaalutlus muuta rangemaks karistusseadustiku mõnede süütegude sanktsioone, muuta karistatavaks kriminaalmenetluse ajal määratud lähenemiskeelu rikkumine ning töötada välja alternatiive alaealiste kannatanute kohtusse kutsumisele tunnistuste andmisel. Rõhutati ka vajadust laiendada oluliselt erinevate võõrutus- ja teraapiaprogrammide rakendamist korduvkurjategijate suhtes.  

Õiguskomisjoni esimehe Ken-Marti Vaheri sõnul kavatseb Riigikogu õiguskomisjon hoida initsiatiivi nimetatud temaatika käsitlemisel. „Lähtuvalt alaealiste vastu suunatud süütegude ohtlikkusest ja suurenevast sagedusest on oluline riigi võimalikult kiire ja otsustav reageerimine. Pean vajalikuks tõstatada lähiajal seadusemuudatuste esitamine, mille eesmärgiks oleks lahendada tänaste seaduste kitsaskohad ja tagada ohvrile võimalikult valutu kohtumenetluse läbiviimine.” 

Arutelus osalejad rõhutasid 2007. aasta juulis jõustunud nn lastega töötamise piirangute seadusemuudatuse paketi tähtsust. Nimetatud seadusega tagatakse, et laste vastu suunatud seksuaalse iseloomuga kuriteos (alaealise prostitutsiooniga või lapspornoga seotud kuriteos) süüdimõistetud isikud ei pääseks töötama ametikohtadele, kus nad puutuvad vahetult kokku lastega (õpetaja, lasteaiakasvataja, ringijuht, lastelaagri kasvataja, lapsehoidja jne). Nende valdkondade tööandjatel on kohustus kontrollida töölevõetava isiku karistusandmeid. Samuti on lapsevanematel võimalus saada teavet teise isiku seksuaalkuritegudega seotud karistatuse kohta, kui on olemas lapse kaitse eesmärgist lähtuv õigustatud huvi.  

Arutelus osalesid Riigi peaprokurör Norman Aas, justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse nõunik  Kaire Tamm, karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tuuli Ploom, siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Priit Heinsoo, sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik Elmet Puhm, Lastekaitse Liidu esindaja Alar Tamm.  

Lisainfo: Ken-Marti Vaher, 5034674 

Riigikogu pressitalitus

 
 
 
 
 
 
Tagasiside