Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

14. mail kell 14 toimub (ruumis 333) Riigikogu õiguskomisjoni avalik istung teemal „Lapse õiguste kaitse ja ombudsmani institutsioon Eestis”. Arutelu eesmärgiks on leida vastused küsimustele, kuidas parandada laste õiguste kaitset Eestis ja kas Õiguskantsleri Kantselei juurde tuleks luua iseseisev institutsioon, mis teostaks järelvalvet laste õiguste täitmise üle.
 

Kuigi õiguskantsler teostab järelvalvet laste õiguste üle üldises korras ka praegu, avardaks eraldi institutsioon seda võimalust veelgi. Lasteombusdmani roll Eestis oleks sekkuda lapse õiguste rikkumise juhtumitesse, suurendada laste teadlikkust enda ja teiste inimeste põhiõigustest, tugevdada laste positsiooni ühiskonnas, suurendada täiskasvanute teadlikkust laste õigustest ja oma tegevuse mõjudest laste arengule ja heaolule.

Arutelus osalevad Õiguskantsleri ametkonna esindajad, UNICEF Eesti Rahvuskomitee, Eesti Lastevanemate Liidu, Lastekaitse Liidu, Linnade Liidu ning teiste MTÜ-de esindajad. Samuti sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, siseministeeriumi ning rahvastikuministeeriumi esindajad.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside