Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjon otsustas oma tänasel istungil saata notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE) täiskogusse teisele lugemisele teisipäeval 22. aprillil ja võtta eelnõu seadusena vastu 6. mail.

Komisjon viis eelnõusse ka muudatused, mis kärbivad valitsuse kavatsust tõsta teatud fikseeritud notaritasusid, mille välja pakutud määrad tuginevad rahvusvahelise audiitorfirma uuringule. Kuna notaritasud on püsinud Eestis siiani muutumatutena alates 1993. aastast, pidas komisjon hindade tõstmist põhjendatuks, kuid mitte nii suures ulatuses.

„Pidasime õigeks tõsta teatud notaritasusid vähem kui oli välja pakutud algses eelnõus, sest ka kulutused nimetatud notariaaltoimingute teostamiseks on võrreldes 2007. aasta lõpuga vähenenud. Tegemist on kõige enam kasutatavate notariaaltoimingutega, mille tõttu peab arvestama ka selle tasutõusu mõju tavakodanike rahakotile“, ütles õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.

Õiguskomisjon otsustas vähendada valitsuse poolt välja pakutud fikseeritud määraga notariaaltoimingute tasusid, mis puudutavad kõige enam füüsilisi isikuid ja viia eelnõusse järgmised muudatused: tõsta füüsilise isiku muu volituse tõestamise tasu eelnõus algselt välja pakutud 650 krooni asemel 400 kroonile; õppelaenu tagamiseks antava käenduse tõestamise tasu eelnõus algselt välja pakutud 500 krooni asemel 250 kroonile ja allkirja ja allkirjanäidise kinnitamise tasu eelnõus algselt välja pakutud 260 krooni asemel 200 kroonile.

Lisaks tasumäärade korrigeerimisele viis komisjon eelnõusse ka muudatuse, millega hakatakse edaspidi arvestama tasumata notaritasudelt viivist alates nende sissenõutavaks muutumisest vastavalt võlaõigusseaduses sätestatud baasmääradele.

Eelnõu jõustub oma põhiosas 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside