Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon otsustas oma tänasel istungil algatada eelnõu, mis karmistab karistusi alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest. Õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher annab eelnõu Riigikogu menetlusse homsel täiskogu istungil.

„Arvestades laste vastu suunatud seksuaalkuritegude ohtlikkust ja murettekitavat levikut, on mitmete süütegude sanktsioonid täna Eestis põhjendamatult madalad. Karistuste karmistamisel on alati ka ennetav mõju, eriti süütegude suhtes, mille ilmnemist on siiani alahinnatud,“ põhjendas eelnõu algatamist Ken-Marti Vaher.
 
Mitmete ekspertide ja huvipoolte osavõtul sündinud eelnõu muudab rangemaks karistused, mis on seotud sugulise kire vägivaldse rahuldamisega. Eelnõu näeb sellise teo eest karistusena ette kuni viie aasta pikkuse vabadusekaotuse, alaealiste puhul aga kuni 10 aasta pikkuse vabadusekaotuse. Kehtiva seaduse kohaselt on karistused vastavalt kuni 3 ja kuni 5 aastat vabadusekaotust. Algataja on seisukohal, et alaealisele põhjustab selline kuritegu raskete tagajärgedega psüühilise trauma, mis omab kaugeleulatuvaid tagajärgi ja väärib seetõttu ka karmimat karistust.
 
Eelnõu kehtestab rangemad karistused ka seksuaalse ahvatlemise eest, mis on muutunud üha levinumaks alaealiste vastu suunatud süüteoks. Kehtiv seadus näeb lapseealise seksuaalse ahvatlemise eest sanktsioonina ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse ega võimalda viia läbi jälitustegevust kurjategijate asukoha tuvastamiseks ja nende tabamiseks.
 
Homme üle antava eelnõuga tõstetakse vangistuse ülempiir alaealise seksuaalse ahvatlemise eest kolme aastani. See säte on algataja kinnitusel suunatud eelkõige alaealiste seksuaalse ahvatlemise vastu interneti keskkonnas, kus muuhulgas levib pornograafia ja vägivald.
 
 „Tegevusel, mis algab alaealise seksuaalse ahvatlemisega interneti keskkonnas, võivad olla kaugeleulatuvad tagajärjed, näiteks lapsporno valmistamine või lapsele suunatud füüsilised seksuaalkuriteod. Sanktsiooni tõstmine vähendab kurjategijates karistamatuse tunnet ning annab lisaks jälitustegevuse läbiviimisele võimaluse mõista neile teo raskusele vastav karistus,“ sõnas Vaher.
 
Lisaks eelnevale kriminaliseerib eelnõu ka ajutise lähenemiskeelu rikkumise. Muudatus lisab perevägivallaohvritele kindlust ja annab võimaluse karistada kriminaalkaristusega isikut, kes ajutist lähenemiskeeldu rikub. Algataja hinnangul tänane regulatsioon kaitset ei taga ja tegelikkuses terroriseerivad vägivallatsejad oma pereliikmeid tihti ka ajutisest lähenemiskeelust hoolimata.
 
 Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside