Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon leidis, et finantssektori karistusi reformiv ja rahapesu vastaseid meetmeid karmistav eelnõu vajab põhjalikumat mõjuanalüüsi ja praegusel kujul ei saa lõpetav parlamendi koosseis eelnõu kiirkorras menetlemist jätkata. Komisjon soovitab seadusemuudatuste arutelu jätkata kevadel.

Õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul on huvigruppidel vaja aruteludeks lisaaega ja seadusemuudatuste menetlemise juurde on mõistlik tulla tagasi kevadel Riigikogu järgmise koosseisuga. „Õiguskomisjon peab rahvusvahelise rahapesuga võitlemist prioriteediks, aga praegune eelnõu tekst on kahjuks toores. Oleks vastutustundetu võtta kiirustades seadusena vastu praak, mis võib kahjustada meie ettevõtluskeskkonda ja riivata isikute põhiõigusi,“ ütles komisjoni esimees.

Õiguskomisjoni liikme Jüri Saare sõnul kulus komisjoni istungite aeg aruteludele ümberpööratud tõendamisekohustuse põhiseaduspärasusest, milles osapooled kompromissile ei jõudnudki. „Komisjoni poole on selles küsimuses pöördunud tervelt kahel korral Õiguskantsleri Kantselei ja samuti Eesti Advokatuur. Ka Audiitorkogu, Eesti Liikluskindlustuse Fondi ja Eesti Kindlustusseltside Liidu esindajad on andnud teada, et eelnõu tervikuna vajab sügavamat analüüsi. Kahjuks ei ole komisjonil enam selle Riigikogu koosseisu tööaja raames võimalik hinnata ja arutada eelnõus loodava regulatsiooni sisu ja tagajärgi,“ põhjendas ta komisjoni otsust eelnõu menetlemine järgmisele koosseisule jätta.

Õiguskomisjoni seisukoht oli, et valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) eelnõu (771 SE) selles Riigikogu koosseisus edasi ei menetleta.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside