Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon toetas üksmeelselt Eesti ühinemist Lanzarote konventsiooniga, milles käsitletakse laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise eest. Konventsiooni ratifitseerimist ette nägev eelnõu tuleb Riigikogus esimesele lugemisele 28. septembril.

„Konventsioon on suunanäitaja riikidele oma siseriikliku õiguse ja ka rahvusvahelise koostöö arendamisel niivõrd olulises valdkonnas nagu seda on lastevastane kuritegevus,“ ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof. „Samuti näitab ratifitseerimine, et riik on igakülgselt valmis konventsioonis olevaid kõrgeid nõudmisi täitma.“

Pikhofi sõnul on tähtis, et Eesti valitsus peab alaealiste vastu suunatud kuritegevuse vastast võitlust oma prioriteediks. „Sealhulgas tuleb tagada, et politseis, prokuratuuris ning ka advokatuuris oleksid olemas inimesed, kes on saanud eraldi ettevalmistuse kuriteoohvritest lastega suhtlemisel,“ lisas ta. „Kindlasti peame suurt tähelepanu pöörama ka sellele, et kohtumenetlus oleks igakülgselt lapse huve arvestav, säästes lapsi emotsionaalsete traumade korduvast läbielamisest. Mõnedes riikides peetakse niisuguseid kohtuprotsesse väljaspool kohtumaja, lapse jaoks inimlikumas keskkonnas.“

Valitsuse algatatud laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (279 SE) kohaselt on konventsiooni nurgakivid laste seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise ennetamine, seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise ohvriks langenud laste õiguste kaitse tagamine ning lapse seksuaalse ärakasutamise ja väärkohtlemise vastases võitluses riigisisese ja rahvusvahelise koostöö edendamine.

Konventsioon on olulise tähtsusega dokument lastevastast seksuaalvägivalda puudutavate kuriteokoosseisude ülevõtmisel riigisisesesse õigusesse, lapsesõbraliku menetluspraktika ühtlustamisel ning vajalike sotsiaalteenuste parandamisel.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside