Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon pidas vajalikuks muuta korduvalt joobes juhtimise eest kohustuslikku šokivangistust ette nägevat seaduseelnõu ning anda kohtunikule suurem kaalutlusõigus karistuse määramisel.

Kui algselt oli valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) eelnõus (328 SE) korduvalt kriminaalses joobes (1,5 promilli) juhtimise eest ette nähtud minimaalselt 5-päevane šokivangistus, siis õiguskomisjon toetas eelnõu muutmist moel, et šokivangistuse kohustus küll jääb eelnõusse, kuid sealt kaob ära 5-päevane minimaalmäär ehk šokivangistuse pikkus jääb täielikult kohtuniku otsustada.

„Komisjon jäi seisukohale, et suhtumist korduvatesse roolijoodikutesse tuleks karmistada ning kohustuslik šokivangistus tuleks neile igal juhul määrata,“ ütles komisjoni esimees Jaanus Karilaid. „Samas pidas komisjon ebavajalikuks karistuse viiepäevast  minimaalmäära ehk vangistuse minimaalset pikkust ei peaks seadus kohtunikule ette andma.“

Õiguskomisjoni liige Külliki Kübarsepp tegi ettepaneku šokivangistuse kohustuslikkus üldse eelnõust välja arvata. Ettepaneku poolt oli viis ja vastu kuus komisjoni liiget ehk see ei leidnud toetust.

Kübarsepp märkis, et kohtul peaks jääma karistuse määramisel piisav kaalutlusruum ning šokivangistuse kohustuslikkust ei peaks kohtule ette kirjutama. „Kui tahetakse karmistada roolijoodikutele määratavaid karistusi, siis ka kehtiva seadusandluse alusel on võimalik määrata karmimaid karistusi joobeseisundis juhtimise eest,“ lausus ta. „Selleks on vaja vaid ametkondade vahelist tahet ja koostööd.“

Ühtekokku arutas komisjon tänasel istungil 17 muudatusettepanekut ning toetas neist 16. Komisjon toetas ka seaduse jõustumist muutvat ettepanekut. Kui algselt oli seadus kavandatud jõustuma 1. veebruarist 2017, siis muudatusettepaneku kohaselt jõustuks seadus 1. novembrist 2017.

Komisjon saatis eelnõu koos muudatusettepanekutega teisele lugemisele 5. aprilli Riigikogu istungile. Eelnõu üldpõhimõtete muutmise tõttu tegi komisjon ettepaneku eelnõu teine lugemine Riigikogu istungil katkestada ning määrata uueks muudatusettepanekute tähtajaks 11. aprill.

Fotod

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside