Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon saatis esimesele lugemisele eelnõu, mille eesmärk on lahendada vangistusseaduse rakendusalas praktikas tõusetunud probleeme, soodustada üleminekut digitaalsele asjaajamisele vanglas ning avardada kinnipeetavate võimalusi tehnoloogiat kasutada.

Õiguskomisjoni esimees Eduard Odinets ütles, et eelnõuga avardatakse kinnipeetavate võimalusi, mis aitavad neil ühiskonda naasta. „Eelnõu järgi on kinnipeetavatel võimalik kasutada enam internetti, ent seda jätkuvalt piiratud arvul lehekülgedel. Avavangla kinnipeetavatel ja lühiajalise väljasõidu ajal võimaldatakse kasutada mobiiltelefoni, mille kaudu saab vangla vajadusel vangiga kontakti. Samuti võimaldatakse eelnõu järgi vangidele hõlpsamini lühiajalisi kokkusaamisi, näiteks videosilla vahendusel,“ osutas Odinets. Ta lisas, et tegu on kevadel Riigikogu menetlusest välja langenud eelnõuga, mille valitsus uuesti algatas.

Komisjoni liige Kert Kingo märkis, et eelnõuga vähendatakse muu hulgas maksimaalse kartserikaristuse pikkust, et viia sätted kooskõlla rahvusvaheliste soovitustega. „Distsiplinaarrikkumise eest määratud kartserikaristus ei tohi olla liiga pikk,“ rõhutas Kingo. Ta lisas, et eelnõu järgi peab kahe kartserikaristuse vahele jääma mõistlik aeg, mis ei saa olla lühem kui kaks ööpäeva. Selline paus peab olema ka siis, kui piirmäär on täis ehk kui vang on olnud kartseris järjest 14 päeva.

Istungil toodi seoses interneti kasutamise õiguse laienemisega välja, et vangid saavad jätkuvalt külastada piiratud hulgal internetilehekülgi, kuid eesmärk on, et nad saaks ligi näiteks oma digitoimikule, tutvuda seadustega, teha halduskaebusi või haridusteed jätkata. Istungil osutati, et muudatuste rakendamine eeldab mõningal määral vanglate töökorralduse muutmist ning digilahenduste kasutamise võimaldamiseks saavad vanglad õiguse käidelda vajalikus mahus kinnipeetavate isikuandmeid, milleks vangid peavad andma oma loa.

Istungil osalesid ja tutvustasid eelnõu justiitsminister Kalle Laanet ning Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Martin Ziehr ja vanglate osakonna nõunik Keili Kondike-Neiland.

Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud vangistusseaduse, karistusseadustiku, kriminaalhooldusseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (vangistusseaduse kaasajastamine ja digilahenduste kasutusele võtmine) eelnõu (227 SE) Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 8. novembril.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
631 6592, 510 6179
[email protected]
päringud: [email protected]

Tagasiside