Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon arutas tänasel istungil komisjoni algatatud eelnõu, mille eesmärk on tagada, et väärteo tõttu kahju või viga saanul oleks võimalik tutvuda väärteomenetluses kogutud teabega, mis on vajalik tema õiguste kaitseks.

Komisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et eelnõu annab väärteos kahju või viga saanud isikule võimaluse tutvuda väärteo asjaoludega ja nende pinnalt kaaluda, kas pöörduda tsiviilhagiga kohtusse või leppida kahju hüvitamise osas kokku kohtuväliselt. „Praegu ei saa kannatanu kahju tekitanuga ühendust võtta, kuna tal pole ligipääsu tolle kontaktandmetele. Kui kannatanul väärteomenetlusega tutvumise õigust pole, siis peab ta esmalt pöörduma kohtusse, kes saab väärteotoimiku välja nõuda,“ märkis Karilaid.

Komisjoni liikme Tarmo Kruusimäe sõnul on väga oluline, et kannatanu õigusi ei unustataks. „Kannatanul on vääramatu õigus tutvuda väärteotoimikuga ja seda mitte ainult siis, kui ta otsuse kohtusse kaebab,“ toonitas Kruusimäe. „Eelnõuga saab suur samm edasi astutud ja sellega ka kohtute töökoormus vähendatud, sest kohtuvälised kokkulepped peaksid võimaldama vaidlustes suuremat edasiliikumist.“

Komisjon otsustas tänasel istungil teha eelnõusse muudatuse, mille järgi ei avaldata kannatanule eriliiki isikuandmeid. Kui väärteotoimikus on teise isiku eriliigilisi andmeid, nagu rassiline või etniline päritolu, seksuaalne sättumus, poliitilised vaated või terviseandmed, siis neid kannatanule ei avaldata. Avaldatakse kontaktandmed ja sündmusega seotud andmed.

Istungil osalesid Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Henry Timberg, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Einar Hillep, Eesti Advokatuuri juhatuse liige vandeadvokaat Indrek Sirk ja Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna vanemnõunik Marju Agarmaa.

Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu (215 SE) algatas tulenevalt Õiguskantsleri ettepanekust õiguskomisjon.

Komisjon otsustas saata eelnõu Riigikogu täiskogu istungile kolmandale lugemisele 13. aprillil, kui see läbib teise lugemise suures saalis 8. aprillil.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside