Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon arutas tänasel istungil üürisuhteid puudutavat eelnõu, mille eesmärk on soodustada pikaajalisi ja stabiilseid üürisuhteid ning võimaldada turuosalistel lepingu nüansse omavahel paindlikumalt kokku leppida.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid osutas, et üüriregulatsioon on püsinud muutmata peaaegu 20 aastat, ja ütles, et eelnõuga soovitakse kaasa aidata üürituru efektiivsele toimimisele ja anda pooltele suurem vabadus kokkuleppeid sõlmida. „Soovime soodustada pikaajalisi ja stabiilseid, kuid samas paindlikke üürisuhteid, mis tagavad üürileandjale kindla kasumi ning üürnikule piisava kaitse ja kindlustunde,“ lausus Karilaid.

Komisjoni liige Heljo Pikhof ütles, et tagada tuleb üürniku kui nõrgema poole kaitse ja vältida üürileandja riskide ebamõistlikus ulatuses ülekandmist üürnikule. „Seejuures on oluline, et riskid ei jääks vaid eraisikutest üürileandjate kanda ja kohustusi rikkunud üürnikega tegelemiseks oleks senisest tõhusamad õiguskaitsevahendid,“ toonitas Pikhof.

Justiitsminister Raivo Aeg selgitas, et eelnõuga nähakse ette tagatisraha tõhusam kaitse, kui üürileandja suhtes algatatakse täite- või pankrotimenetlus. Eelnõu järgi võivad pooled kokku leppida seadusjärgsest viivisemäärast kõrgemas viivises. Samuti võib kokku leppida selles, et üürnik tagastab eluruumid nii, et neilt on kõrvaldatud hariliku lepingujärgse kasutamisega tekkinud kulumine või katab sellega seotud mõistlikud ja vajalikud kulud.

Komisjon otsustas saata valitsuse algatatud võlaõigusseaduse muutmise seaduse (üürisuhted) eelnõu (232 SE) Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 22. oktoobril.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside