Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata esimesele lugemisele eelnõu, millega viiakse finantssektori karistuste ülemmäärad kooskõlla Euroopa Liidu õigusega ja karmistatakse rahapesu andmebüroo tegevuslubade nõudeid.

Õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaiu sõnul on viimane aeg viia kommertspankade trahvid vastavusse nende kasumiga. „Praegu saab panka Finantsinspektsioonile teabe esitamata jätmise eest trahvida kuni 32 000 euroga, mis ei pruugi paraku soovitud mõju avaldada. Võimalus kirjutada välja kuni viie miljoni euro suurune trahv aitab pankade õiguskuulekust tõsta.“

Õiguskomisjoni liige Urve Tiidus märkis, et rahapesu andmebüroo tegevusloa nõuete karmistamine on tervitatav. „Eestis on järsult kasvanud huvi virtuaalrahaga tegutsemise vastu ja seda just teiste riikide kodanike seas. Rahapesu andmebüroo saab praegu tegevusloa andmisest keelduda vaid juhul, kui isikul on oma koduriigis kehtiv kriminaalkaristus. Selliste isikute tegutsemine võib Eesti riigi mainet kahjustada,“ ütles Tiidus.

Eelnõu kohaselt peab rahapesu andmebüroo edaspidi enne tegevusloa väljastamist kontrollima ka juhatuse liikme mainet ja sobivust. Samuti peab edaspidi äriühingu registrijärgne asukoht, peakontor või filiaal asuma Eestis. Finantseerimisasutuse, virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkuja ja virtuaalvääringu rahakotiteenuse pakkuja tegevusloa riigilõiv tõstetakse 345 eurolt 1300 eurole.

Õiguskomisjon otsustas esimese lugemise eel eelnõust välja võtta pööratud tõendamiskoormuse punkti, millega oleks vara omanikul või valdajal tekkinud rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral kohustus tõendada vara legaalne päritolu. „Praegune sõnastus ei ole piisavalt konkreetne ja kindlasti ei soovi me tekitada ärevust ausates inimestes,“ põhjendas Karilaid. Ta lisas, et komisjon tuleb punkti juurde tagasi eelnõu teise lugemise eel juhul, kui õnnestub saavutada osapooli rahuldav täpsustatud sõnastus.

Valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused, vara legaalse päritolu pööratud tõendamiskoormus) eelnõu (771 SE) esimene lugemine on kavandatud Riigikogu 23. jaanuari istungile.

Riigikogu pressiteenistus
Kristi Sobak
tel 631 6592, 51 906 975
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside