Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon arutas tänasel istungil Istanbuli konventsiooni rakendamist Eestis ja otsustas eelnõu saata Riigikogu täiskogu istungile teisele lugemisele 20.septembril. Konventsiooni eesmärk on ennetada naistevastast vägivalda ja perevägivalda ning abistada ohvreid.

„Istanbuli konventsiooni ratifitseerimine kinnitaks veelkord seda, et me mõistame hukka igasuguse vägivalla naiste vastu,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid. „Konventsioonil on positiivne mõju nii ohvritele, kelle jaoks muutuvad kuriteokoosseisud selgemaks. Samuti peaks vähenema korduvkuritegevus pere keskel.“

“Eesti allkirjastas Istanbuli konventsiooni juba aastal 2014. Kuna konventsiooni peamine eesmärk on kaitsta naisi vägivalla ja diskrimineerimise eest, siis loodan, et hiljemalt paari kuu pärast on see eelnõu seaduseks saanud,” rääkis õiguskomisjoni liige Liisa Oviir.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt tehtud uuringu kohaselt on perevägivallaga Eestis isiklikult kokku puutunud umbes pooled üle 15-aastased inimesed. Vaimset, füüsilist või seksuaalset vägivalda on seejuures kogenud 12 protsenti naistest ja 7 protsenti meestest.

Istanbuli konventsioon võeti vastu 7. aprillil 2011. aastal Istanbulis. Konventsiooniga luuakse raamistik naistevastase vägivalla ja perevägivalla ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks. Samuti soovitakse konventsiooni abil edendada rahvusvahelist koostööd naistevastase vägivalla ja perevägivalla likvideerimiseks.

Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE) menetlus toimub Riigikogu täiskogus kahel lugemisel.

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 533 00619
[email protected] 
Päringud: [email protected]

Tagasiside