Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon arutas tänasel istungil Istanbuli konventsiooni rakendamist Eestis ja otsustas eelnõu saata Riigikogu täiskogu istungile esimesele lugemisele 13. juunil. Konventsiooni eesmärk on ennetada naistevastast vägivalda ja perevägivalda ning abistada ohvreid.

„Perevägivald ei ole pere siseasi vaid ühiskondlik probleem, millega peab tegelema riiklikul tasandil. Esimese sammuna tuleb muuta inimeste suhtumist. Statistika, mis näitab, kui paljud inimesed perevägivallaga kokku puutuvad, on murettekitav,“ ütles õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi poolt tehtud uuringu kohaselt on perevägivallaga Eestis isiklikult kokku puutunud umbes pooled üle 15-aastased inimesed. Ligi pooled nendest peavad ohvrit perevägivallas osaliselt süüdlaseks.

Õiguskomisjoni liikme Valdo Randpere sõnul arvatakse ekslikult, et perevägivalla all kannatavad ainult naised. Kaitset vajavad tema sõnul ka mehed.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi uuringu kohaselt on alates 15-eluaastast vägivalda kogenud 42 protsenti naistest ja 40 protsenti meestest. Vaimset, füüsilist või seksuaalset vägivalda on seejuures kogenud 12 protsenti naistest ja 7 protsenti meestest.

Istanbuli konventsioon võeti vastu 7. aprillil 2011. aastal Istanbulis ning Eesti allkirjastas selle 2. detsembril 2014.

Istanbuli konventsiooniga luuakse raamistik naistevastase vägivalla ja perevägivalla ohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks. Samuti soovitakse konventsiooni abil edendada rahvusvahelist koostööd naistevastase vägivalla ja perevägivalla likvideerimiseks.

Naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (475 SE) menetlus toimub Riigikogu täiskogus kahel lugemisel.

Riigikogu pressiteenistus
Eva Vahur
631 6592, 53300619
mailto:[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside