Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon toetas üksmeelselt õiguskantsleri ettepanekut viia põhiseadusega kooskõlla eluaegsed piirangud, mis täna kehtivad tegevusala ja elukutse valikule.

Mitmete ametite puhul kehtivad eluaegsed keelud, mis ei luba kunagise kuriteo eest süüdi mõistetud isikut tööle või teenistusse võtta. Seejuures kehtib paljude ametikohtade osas eluaegne keeld karistamisel mistahes kuriteo eest, sealhulgas selliste eest, mis ei kvalifitseeru praegu enam kuriteoks või mis pandi toime alaealisena.

Taoliste piirangute ja keeldude mõjualas on kohtunikud, prokurörid, politsei- ja piirivalveametnikud, vanglateenistujad, kohtueksperdid, päästeametnikud ja avalikud teenistujad.

Õiguskomisjon leidis, et praegusel kujul ei arvesta eluaegsed piirangud üleastumise raskuse, karistuse asjaolude ega tõsiasjaga, et kuriteo kunagine toimepanek ei pruugi tähendada täna riigile mingit reaalset ohtu. Komisjoni hinnangul peaksid piirangud olema seadustes ajaliselt selgelt piiritletud karistuse kehtivuse ajaga ehk karistatusega.

„Karistusega kaasnevad piirangud peaksid igal juhul olema vajalikud, põhjendatud ja proportsionaalsed ning kooskõlas põhiseadusliku õigusega valida vabalt tegevusala, elukutset ja töökohta,“ ütles õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof. „Õigusnorm ei ole põhiseadusega kooskõlas, kui tema rakendamisel tekib üksainuski juhtum, mil normi kohaldamisega kaasneb põhiõiguste rikkumine.“.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside