Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjon kaalub tänasel istungil, kas tuleks muuta liiklusseadust ja liiklusõnnetuse järel alkoholi tarbinud juhti karistada kriminaalkorras või on piisav kehtivas seaduses olev väärteo korras karistamine.

Karistusseadustik ei näe ette, et vahetult pärast liiklusõnnetust alkoholi, narkootilist või psühhotroopset ainet tarvitanud juhile saaks selle eest määrata kriminaalkaristust.

“Praegune regulatsioon võimaldab osadel alkoholijoobes juhtidel pääseda kergema karistusega ning on arusaadav, et see ei ole seaduse mõttega lõpuni kooskõlas ning riivab nõnda ka inimeste õiglustunnet,” märkis õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof. Ta lisas selgituseks, et täna saab õnnetuse põhjustanud joobes juht väita hiljem, et ta tarbis alkoholi õnnetuse järgselt.

Liiklusseadus näeb liiklusõnnetuses osalenud juhi poolt vahetult pärast liiklusõnnetust alkoholi, narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamise eest ette väärteo korras karistamist rahatrahviga kuni 300 trahviühikut (1200 eurot), arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheksateistkümne kuuni.

„Komisjon soovib kuulata ära praktikute ja ministeeriumide seisukohad liiklusseaduse § 226 tänase regulatsiooni ja kohaldamispraktika kohta ning otsustada võimalike seaduse muudatuste üle,“ ütles Pikhof.

Õiguskomisjoni istung algab täna kell 11.15 ning osalema on kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, justiitsministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad.

Riigikogu pressiteenistus
Urmas Seaver
T: 631 6352; 50 39 907
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside