Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Brüsselis toimunud Europoli tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma esimesel kohtumisel tutvustati osalejatele järgmise nelja aasta prioriteete Euroopa Liidu raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel, kuid töörühma töökorra kinnitamine lükkus edasi Bulgaaria eesistumise perioodile.

Eesti delegatsiooni juht Raivo Aeg tänas liikmesriike parandusettepanekute eest, mis aitasid jõuda lähemale kompromissile koostööraamistiku väljatöötamisel. „Oleme arvestanud rahvusparlamentide ettepanekutega ja astunud pika sammu edasi,“ ütles Aeg. „Töökord on raamdokument, mis paneb paika üldprintsiibid. Detailide üle arutelu jätkame Bulgaarias.“ 

Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma kohtumisest

Aeg ütles, et töökord suurendab oluliselt rahvusparlamentide osakaalu ja otsustusulatust. „Nüüd on meie eesmärk hooga edasi liikuda sisuliste küsimuste juurde ja rääkida kuidas liikmesriigid saavad paremini panustada Europoli töösse,“ ütles Aeg.  

Eesti delegatsiooni liige Kalle Laanet leidis, et tihedam koostöö rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi tasemel aitab paranda Europoli ja liikmesriikide vahelist koostööd turvalisema Euroopa eest ning rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel.

Brüsselis toimunud esimesel kohtumisel saavutati põhimõtteline kokkulepe töökeeltes, küsimuste esitamise ja vastamise korras. Lahtiseks jäi Taani liikmelisuse küsimus, kes soovis saada kontrollrühma täisliikmeks, kuigi on Europoli vaatleja staatuses. Samuti jätkub arutelu alamtöögruppide moodustamise ja ülesannete üle. Kuna liikmesriikide vahel ei õnnestunud saavutada konsensust, jäi töökord kinnitamata ja see tuleb uuesti arutusele Bulgaaria eesistumise ajal.

Europoli parlamentaarse ühiskontrolli töörühma loomine otsustati aprillis Bratislavas peetud rahvusparlamentide esimeeste kohtumisel. Töörühm teostab poliitilist järelevalvet Europoli tegevuse üle. Iga liikmesriigi parlament võib töörühma esitada kuni neli ja Euroopa Parlament kuni 16 liiget. Riigikogu nimetas töörühma Raivo Aegi ja Kalle Laaneti.

Kaks korda aastas toimuvaid kohtumisi juhivad kahasse Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi parlament ja Euroopa Parlament. Esimese töörühma kohtumise viis läbi Euroopa Parlament koostöös Eesti Riigikoguga. Järgmine kohtumine toimub märtsis Bulgaarias. 

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
631 6356, 515 3903
[email protected] 
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside