Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjoni liikme Jaanus Rahumägi kinnitusel eeldab rahapesu vastane võitlus ametkondade paremat koostööd.

Õiguskomisjoni liikme Jaanus Rahumägi sõnul ajendas õiguskomisjoni tänase arutelu rahapesu tõkestamise teemal kriitiline olukord Lätis, kus kümmekond panka on langenud rahvusvaheliselt rahapesu kahtluse alla. Õiguskomisjoni huvitas Rahumägi sõnul, missugune on praegu olukord Eestis.

Teine põhjus, miks õiguskomisjon täna rahapesu küsimusi arutas, oli Rahumägi sõnul Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon esimehe Olari Taali poolt jaanuari lõpus peaministrile Juhan Partsile saadetud kiri, kus Taal soovitab rahapesu uurimine anda politseilt üle maksu- ja tolliametile, viidates keskkriminaalpolitsei alluvuses asuva rahapesu andmebüroo väidetavale nõrkusele.

Rahumägi sõnul jõudis komisjon täna selgusele, et niisugust olukorda nagu Lätis, ei ole Eestis täna täheldada ja puudub ka igasugune vajadus rahapesu andmebüroo alluvust muuta.

”Eelmisest aastast, mil hakkas toimima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ning rahapesu andmebüroo viidi keskkriminaalpolitsei koosseisu, on selle valdkonna järelevalve arenenud märkimisväärselt kaasaegsemaks ning efektiivsemaks. Õiguskomisjon ei näinud mingit vajadust rahapesu andmebüroo haldusala muutmiseks, ja seda leidsid ka tänasel istungil osalenud ametkondade esindajad. Ainsana peeti vajalikuks paremini korraldada erinevate ametkondade koostööd. Selles suunas on viimasel ajal ka olulisi samme astutud. Seaduste tasandil selleks takistusi ei ole ja pigem on küsimus osapoolte heas tahtes. Tänasel koosolekul ilmutati seda head tahet veenvalt,” kinnitas Rahumägi.

Rahumägi sõnul tuleb lasta ametkondadel rahulikult tegutseda ja siis ei lase ka head tulemused end kaua oodata.

”Selle aasta aprillis käivitub massiivne majanduskuritegusid uurivate ametnike koolitus, mis peab andma Eestile üle viiekümne kaasaegse ettevalmistusega menetlusametniku, prokuröri ja kohtuniku. Koolituse eelarve on 400 000 eurot ja seda finantseeritakse Euroopa Liidu rahadest,” ütles Rahumägi.

Riigikogu õiguskomisjoni tänasel istungil osalesid politseipeadirektor Robert Andropov, keskkriminaalpolitsei juht Lauri Tabur, maksu- ja tolliameti peadirektor Aivar Rehe, peadirektori asetäitja järelvalve ja uurimise alal Marek Helm, rahapesu andmebüroo juht Raul Vahtra, kaitsepolitseiameti politseiasedirektor Meelis Ratassepp, siseministeeriumi sisejulgeoleku poliitika osakonna juhataja Hannes Kont, rahandusministeeriumi finantspoliitika osakonna juhataja Veiko Tali, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika asekantsler Margus Kurm ja teised ametnikud.

Lisainformatsioon: õiguskomisjoni liige Jaanus Rahumägi,

631 6566

Tagasiside