Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu õiguskomisjonis olid täna arutusel kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (153 SE), mille osas otsustas komisjon teha kolm muudatust.

Esiteks – kollektiivlepingu tähtaja möödumisel loetakse, et kollektiivleping on muutunud tähtajatuks, kui kumbki pool ei teata vähemalt kolm (algselt oli 2 kuud) kuud enne kollektiivlepingu tähtaja möödumist kirjalikult teisele poolele, et ta ei soovi lepingu pikenemist. Komisjon leidis, et dialoogi hõlbustamiseks tuleb etteteatamistähtaega pikendada.

Teiseks fikseeriti konkreetne tähtaeg, mille kohaselt võib kumbki pool tähtajatuks muutunud kollektiivlepingu üles öelda, kui teatab sellest teisele poolele ette vähemalt kolm kuud. Komisjoni hinnangul muudab see töösuhteid paindlikumaks ning ärgitab osapooli dialoogile ning vastuvõetavate kompromisside leidmisele.

Kolmandaks muudeti käesoleva seaduse vastuvõtmise korral selle jõustumise aega: komisjoni otsuse kohaselt jõustuks seadus 2012. a. 1. mail. Tulenevalt jõustumisaja muutmisest korrigeeriti ka sätet, mille kohaselt eelnõuga kaasnevaid muudatusi kohaldatakse ka nendele kollektiivlepingutele, mis on sõlmitud enne 2012. aasta 1. maid, so enne kavandatavate muudatuste jõustumist. Viimane on tehniline muudatus. Seaduse pikem vacatio legis on vajalik lisaks menetluslikele põhjustele ka sisuliselt, selleks et kollektiivlepingu osapooled jõuaksid tekkivates laiemates ajalistes raamides selgusele sisuliselt tähtajatuks muutunud kollektiivlepingute (mida Eestis on enamik) uuendamisperspektiividest.

Õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants kutsub tööandjaid üles kollektiivlepingute sõlmimisele ning töötajate esindajaid konstruktiivsele koostööle ja vastastikku austavale tegutsemisele heas usus nagu seda näeb ette lepinguõiguse üldpõhimõte. „Ametiühinguid kutsun üles eelnõu-vastaste protestiaktsioonide kavandamise asemel asuma koheselt tööandjatega aruteludesse konkreetsete kollektiivlepingute perspektiivi osas,“ sõnas Pomerants.

Istungist võtsid osa ka sotsiaalministeeriumi, TALO, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Tööandjate Keskliidu esindajad ning Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimees Harri Taliga.

Komisjon otsustas esitada eelnõu täiskogu istungi päevakorda 22. veebruariks.

Riigikogu pressisekretär

Tagasiside