Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Õiguskomisjoni poolt täna Riigikogule üle antud kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on tsiviiltäitesüsteem kriisist välja viia, tõstab kohtutäituri tasusid.

Kui kehtivas seaduses on kohtutäituri tasumäär näiteks 1000. kroonise nõude puhul 250 krooni, siis eelnõu kohaselt tõuseks tasumäär 400. kroonini. 10000. kroonise sissenõude puhul tõuseks kohtutäituri tasumäär seniselt 700. kroonilt 2200. kroonini ja 40 000 kroonise nõude pealt tõuseks kohtutäituri tasumäär seniselt 2200 kroonilt 6920. kroonini. 100000. krooniselt nõudelt on tasumäär praegu 3700 krooni, eelnõu kohaselt oleks see aga 10,5% ehk 10500 krooni. 9 miljoni krooni suuruse summa pealt moodustab kohtutäituri tasu praegu 62000 krooni, eelnõu kohaselt oleks see aga 4% ehk 360000 krooni.

Samuti tõuseb varalise karistuse mõistmiseks vajalike andmete kindlakstegemise eest makstav tasu ja muutuvad hagi tagamise eest makstavad tasud.

Eelnõule lisatud seletuskirja kohaselt ei ole tänane tasusüsteem motiveeriv ei täiturile ega võlgnikule. Tasu suurust ei mõjuta see, kas täitur pingutab ja teeb rohkem toiminguid või on passiivne ja ootab vaid raha ilmumist võlgniku pangaarvele. Teisest küljest ei mõjuta tasu suurust see , kas võlgnik teeb kohustuse täitmiseks koostööd või töötab vastu. Täituri tasu on suurte võlanõuete puhul nii väike, et võlgnikul on majanduslikult kasulikum võla tasumisega venitada ning summa mõneks ajaks välja laenata, sest laenuintressid oleksid suuremad kui täituri tasu.

T äna on täiturite enamuse netotulu keskmise palga suurune või alla selle. Täiturite vähenevad sissetulekud on viinud tsiviiltäitesüsteemi kriisi. Üle poole täituritest töötavad kas 1 abilisega või ilma ühegi abiliseta. Sellise büroo tõhusus on madal – täitmistähtajad aeguvad, täiturid keskenduvad kergemini täidetavatele nõuetele. Arvestades täituriameti spetsiifikaga – nende käest käib läbi palju võõrast vara – on virelevad bürood potentsiaalsed riskiallikad. Kohtutäiturite arv on nelja aastaga vähenenud 81-lt 51-ni, kuid keskmine nõuete maht ühe kohtutäituri kohta on tõusnud marginaalselt. Sealhulgas kahel viimasel aastal on ametist lahkunud üle kümne kohtutäituri, välja kuulutatud on 2 kohtutäituri pankrot.

Tagasiside