Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna oma istungil perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) arutanud Riigikogu õiguskomisjon kiitis põhimõtteliselt heaks abikaasade vararežiimi uue kontseptsiooni, millega abikaasadele antakse abielludes vaba valik, milline vararežiim valida. Sellega saavutatud kompromissi toetasid ka kõik Riigikogu fraktsioonid.

Justiitsministeeriumi poolt välja pakutud kontseptsiooni kohaselt märgiksid abikaasad abiellumisavaldusel ära ka selle, millise abieluvararežiimi nad valivad. Valida oleks võimalik praegu kehtiva ühisvara, lahusvara ja juurdekasvusüsteemi vahel. Perekonnaseisuametnikud oleksid seejuures kohustatud abiellumisavaldust vastu võttes abikaasadele selgitama erinevate varasuhete iseloomu ja õiguslikke tagajärgi.

Komisjonis leidis enim toetust seisukoht, et kui abiellujad abiellumisavaldusel abieluvararežiimi ei ole valinud, loetakse abikaasade vahel vaikimisi kehtivaks ühisvarasuhe. Justiitsministeeriumi poolt esitatud kontseptsioon pakub teise alternatiivina välja ka kohustuslikku valikut.

„Ühisvararežiim on Eestis ajalooliste juurtega ja end üldiselt õigustanud, mida näitab kasvõi abielude arvu kasv viimase viie aasta jooksul. Valikute langetamine vararežiimide vahel peaks abiellujate jaoks olema vabatahtlik, mitte kohustuslik. See tähendab, et kui valikut ei tehta, jääb endiselt seadusjärgseks režiimiks varaühisus,” sõnas õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher.

Seega loobutakse uues kontseptsioonis praegu kehtivast seadusjärgse ühisvararežiimi asendamisest uue seadusjärgse juurdekasvusüsteemiga. Viimase kohaselt on abikaasa, kelle vara suurenes teise abikaasa varaga võrreldes väiksemas ulatuses, õigustatud suurema juurdekasvu saanud abikaasalt peale abielu lõppemist nõudma poolt summast, mille võrra teise vara juurdekasv ületab tema enda oma.

Õiguskomisjonis perekonnaseaduse eelnõu menetlemise eest vastutav Erik Salumäe, kes oli ka üheks kompromissettepaneku ettevalmistajaist, pidas oluliseks abiellujate eelnevat teavitamist nende õigustest ja kohustustest.

„Uue seaduse rakendamise seisukohalt on kindlasti väga oluline, et juba enne abiellumist saaksid abiellujad üksikasjalikku informatsiooni selle kohta, mida üks või teine abieluvarasuhe õiguslikult enesest kujutab. Lisaks kirjalike infomaterjalide väljaandmisele tähendab see vältimatult ka seda, et kõik perekonnaseisuametnikud, nii riiklikes perekonnaseisuametites kui usulistes ühendustes, peavad läbima vastavasisulise koolituse,“ märkis Salumäe.

Enne uue perekonnaseaduse jõustumist sõlmitud abielude suhtes hakkaks uue kontseptsiooni kohaselt kehtima eelnõus sätestatud ühisvarasuhe, mis kattub olemuselt praeguse seadusjärgse ühisvararežiimiga. Samuti jäävad jõusse kõik sõlmitud abieluvaralepingud.

Õiguskomisjon arutab perekonnaseaduse eelnõu uuesti märtsikuus. Komisjoni seisukoht on võtta uus perekonnaseadus ja perekonnaseisutoimingute seadus vastu käesoleva aasta kevadistungjärgul, mis võimaldaks need seadused jõustada alates 1. jaanuarist 2010.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside