Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Allar Jõks tutvustas täna Riigikogule Õiguskantsleri 2003.-2004. aasta tegevuse ülevaadet.

Kõneldes põhivaldkondades tehtud tööst tõi õiguskantsler positiivsete suundumustena esile kolm valdkonda. Jõksi hinnangul on viimase aasta jooksul eelkõige paranenud laste õiguste kaitse, kriminaalmenetluse ja jälitustegevusega piiratavate põhiõiguste kaitse ning olulise positiivse muutusena ka õigusabi kättesaadavus. ”Ei ole saladus, et seni on üle poole õiguskantslerile esitatavatest avaldustest olnud sisuliselt õigusabi iseloomuga,” nentis Jõks, avaldades tunnustust, et Riigikogu on vastu võtnud riigi õigusabi seaduse, mis tagab kõigile isikutele asjatundliku ja usaldusväärse õigusteenuse õigeaegsuse ja piisavuse.

Kõneldes demokraatlikku riigivalitsemist ning põhiõiguste kaitset pärssivatest suundumustest nimetas Jõks toimetulekutoetuste määramise mehhanismi, erakondade rahastamise ebaselgust, Riigikogu liikmete kuulumist äriühingute nõukogudesse, samuti kohalikel valimistel kodanike valimisliitude keeldu. Konkreetsete näidetega illustreeris Jõks õiguskindluse põhimõttega vastuolus oleva seaduste tagasiulatuva jõu problemaatikat ning eraldi käsitlemist leidis seaduseelnõude vajaka jääv kvaliteet põhjendamise osas. ”Meil sisaldavad seaduseelnõude seletuskirjad õiguslike, majanduslike ja sotsiaalsete mõjude analüüsi ja erinevate lahenduste kaalumise asemel hoopis seaduse tekstide paragrahvimärkideta ümberjutustust,” nentis Jõks, lisades, et see on üks põhjustest, mis vähendab usaldust riigi ja rahva vahel.

Allar Jõksi esinemisele järgnenud läbirääkimistel jäi fraktsioonide esindajate kõnedes kõlama mõte, et enamik õiguskantsleri ettepanekutest on õiged, kuid nende elluviimine sõltub eelkõige tugevast poliitilisest tahtest ja riigi haldussuutlikkusest.

Riigikogu istungi stenogrammi leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside