Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni väljasõiduistungil Pihkvas olid kohtumistel sealsete võtmeisikutega tähelepanu keskmes piirkonna veemajanduse ja jäätmekäitluse küsimused. Arutlused olid kantud soovist arendada omavahelist tihedamat koostööd.

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool ütles, et Eesti on Pihkvaga ühise vee-ala kaudu tihedalt seotud: „Peipsi järve seisund sõltub suuresti sellest, kuidas järvega piirnevad linnad oma reovett puhastavad ja EL toel tehtavad investeeringud vee puhastamisse omavad lootust, et Peipsi järve vee seisund paraneb“.

Pihkva linnavalitsuse asejuhi Valeri Volkovi selgituste kohaselt seisneb Vene poolel probleemide lahendamine peamiselt reoveepuhastusseadmete ehitamises Peipsi ja Pihkva järve äärsetes linnades. Keskkonnakomisjonile tutvustati seoses sellega Pihkva linna munitsipaalettevõtte Gorvodokanal puhastusseadmeid. Kohtumisel käsitleti Eesti-Vene ühisprojekti „Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond“ elluviimise käiku.

Väljasõiduistungi teise olulise teemana peatuti jäätmekäitluse korraldamisel, kus Vene poole esindajad olid huvitatud Eesti kogemusest ja jäätmemajandusega seotud seadusandlusest. Pihkva olmejäätmete keskuses selgitasid Pihkva jäätmekeskuse juhid, et seal ollakse alles ümberkorralduste algfaasis. Komisjoni liikmed said ülevaate jäätmete parema kogumise, sorteerimise ja töötlemise plaanidest.

Keskkonnakomisjonist on visiidil lisaks Erki Noolele veel aseesimees Karel Rüütli ja liikmed Annely Akkermann, Kaja Kreisman, Tõnis Kõiv, Jaanus Tamkivi, Kalle Palling, Rein Randver, Eldar Efendijev ja Valeri Korb. Visiidil on kaasas ka keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv ja veeosakonna nõunik Ago Jaani. 

Riigikogu pressiteenistus

 

 

Tagasiside