Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu keskkonnakomisjoni tänasel istungil oli tähelepanu keskmes Eesti metsade kaitse ja nende säästev majandamine. 

Keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool märkis, et jätkusuutliku metsamajanduse peamiseks näitajaks tulevikuvaates on metsavara ühtlane kasutamine juurdekasvu ulatuses. „Metsade kasutamine ja mõistlik raie tagab meile pideva tulu arvestades juurdekasvu. Mets võib sellejuures pakkuda mitmeid hüvesid silmas pidades nii majanduslikku, sotsiaalset, keskkonna kaitsmise kui ka kultuuriga seotud aspekte,“ ütles Nool. Ta pidas oluliseks metsade aktiivset majandamist püsiva puiduvoo tagamiseks, aga ka metsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja kaitset. 

Komisjoni istungil vaadati läbi valitsuse algatatud metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE) muutmiseks Keskkonnaministeeriumi, Ambla Metsaühistu, MTÜ Eesti Erametsaliit ja Eestimaa Looduse Fond esitatud ettepanekud. Nende põhjal otsustati vormistada eelnõule 13 komisjonipoolset muudatusettepanekut. 

Seaduse efektiivne rakendamine peab tagama metsade elustiku mitmekesisuse, metsade hea tervise ja tootmisvõime säilimise ning võimalused metsa ökonoomseks majandamiseks ja kaitseks. Samuti metsasektoriga seotud sotsiaalsete ja piirkondlike eesmärkide täitmise. 

Keskkonnakomisjon otsustas saata eelnõu (463 SE) teisele lugemisele täiskogu istungile 7. novembril. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

 

 

 

Tagasiside