Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtus Poola Sejmi esimehe Radosław Sikorski, Riksdagi esimehe Urban Ahlini, Läti Saeima spiikri Ināra Mūrniece ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) presidendi Anne Brasseuriga, kes osalevad Tallinnas toimuval Lennart Meri konverentsil.

lippKohtumistel käsitleti rahvusvahelise olukorra aktuaalseid probleeme, sealhulgas Euroopa Liidu idapartnerluspoliitikat ja julgeolekuohte Euroopas, samuti kahepoolse koostöö korraldamise küsimusi.

Nestori kohtumisel Poola Sejmi esimehe Radosław Sikorskiga oli keskne kõneaine olukord Ukrainas, viimased arengud ja võimalused aidata keerulises sõjaseisukorras olevat riiki. „Ukraina väljakutsed on tõsised: viia läbi põhjalikud reformid, samal ajal kui üks osa riigist on okupeeritud ja suurel osal territooriumist jätkub Venemaa poolt õhutatud sõjategevus. Eesti jätkab Ukrainale igakülgse majandusliku ja humanitaarabi osutamist, et aidata kaasa olukorra stabiliseerimisele ja viia riigi elu normaalselt kulgevale rajale,“ rõhutas Nestor. Sikorski märkis Poola tihedat koostööd naaberriigi Ukrainaga. Külaline pidas väga oluliseks kiiret edasiliikumist viisavabaduse suunas EL-i ja Ukraina vahel, pakkumaks Ukraina kodanikele enam praktilisi kogemusi vaba ühiskonna toimimisest ja selle ülesehitamiseks ning demokraatlike väärtuste kinnistumiseks oma kodumaal. Nestor ja Sikorski tõdesid, et Ukraina kriisi kiire lahendamine pidurdab oluliselt Venemaa mõjuvõimu laienemist.

Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Riksdagi esimees Urban AhlinNestori  kohtumisel Riksdagi esimehe Urban Ahliniga oli kõne all kahe riigi parlamentide koosseis pärast valimisi ja päevakorras olevad aktuaalsed teemad. Riigikogu esimees toonitas parlamentide komisjonide otsekontaktide ja koostöö olulisust. Puudutati ka regionaalset koostööd NB8 raamistikus. Välispoliitiliste küsimuste arutelu käigus rõhutati Ukraina jätkuva majandusliku toetamise tähtsust. Mõlemad parlamendijuhid toonitasid EL-i riikide ühtse lähenemise olulisust Venemaa ja Ukraina vahelises konfliktis ja majandusliku toetamise jätkamist Ukrainale.

Kohtumisel Läti spiikri Inara Murnicega oli kõne all nii riikide kahepoolne suhtlemine kui ka ühine julgeolekualane rahvusvaheline koostöö.

Nestori kohtumisel Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) presidendi Anne Brasseuriga vesteldi olukorrast demokraatia ja põhiõiguste kaitsmisel Euroopas, samuti eelseisvast Eesti eesistumisest Euroopa Nõukogus 2016.

Kohtumisel Poola Seimi esimehega osalesid ka väliskomisjoni esimees Hannes Hanso ja Eesti-Poola parlamendirühma esimees Aadu Must.

Külalised andsid kõrge hinnangu Tallinnas toimuvale rahvusvahelisele Lennart Meri konverentsile kui Euroopa ühele juhtivale julgeolekualasele foorumile. Kaheksas Lennart Meri konverents on toonud kokku ligi 400 julgeolekueksperti ja kõrget ametnikku kogu maailmast. Konverentsiga „Maailmakorra piirid“ tähistatakse Helsingi lepete 40. aastapäeva. Arutlused keskenduvad pingelise rahvusvahelise olukorra probleemide käsitlemisele.

Fotod kohtumiselt Sikorskiga
Fotod kohtumiselt Ahliniga

Gunnar Paal
[email protected]
6316351

Tagasiside