Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osales Malmös toimunud  Põhjamaade ja  Balti riikide parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumisel, kus keskenduti Läänemere olukorrale ja Läänemere regiooni riikide omavahelise koostöö tõhustamisele.

 

25.-26. novembril Rootsi Kuningriigis Malmös toimunud kohtumisel esinenud Rootsi rannavalve esindajad tõdesid, et kuigi Läänemere keskkonna kaitsmisel on viimase kümne aastaga tehtud ka mõningaid edusamme, on põllumajandustegevusest tulenev ja laevadelt pärit reostus endiselt probleemideks, mis ohustavad kogu Läänemere tulevikku.

Väliskomisjonide esimehed olid seisukohal, et 2009. aasta teisel poolaastal toimuv Rootsi eesistumine Euroopa Liidus annab suurepärase võimaluse tuua Läänemere regiooniga seotud küsimused, sealhulgas merekeskkonna kaitsmise temaatika, Euroopa Liidu agenda üheks prioriteediks.

Soome Eduskunta väliskomisjoni esimees Pertti Salolainen kutsus kolleege nõudma oma riigi valitsustelt aru selles osas, mida on tehtud nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt selleks, et Läänemere keskkonna olukorda parandada. Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser oli seisukohal, et kuna Läänemerega seonduvad küsimused hõlmavad erinevaid valdkondi ja seega ka erinevaid ametkondi, on oluline tõhus parlamentaarne järelevalve antud küsimuses.

Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjoni esimehed arutasid samuti rahvusvaheliste välismissioonidega, sealhulgas 2008. esimesel poolaastal Rootsi juhtimisel oleva Põhjala lahingrupiga seonduvaid küsimusi ja olukorda Venemaal.

Järgmise Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjoni esimeeste kohtumise korraldab Riigikogu väliskomisjon Eestis.

Lähem informatsioon: väliskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Eve Anton, telefon 631 6461.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside