Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu NATO toetusrühm tegi täna kokkuvõtte oma senisest tegevusest.

Toetusrühma esimees Liis Klaar avaldas kolleegidele tänu hea koostöö eest ja püstitatud eesmärgi saavutamise eest, mida kroonis kutse saamine liitumisläbirääkimisteks NATO-ga. Riigikogu NATO toetusrühm moodustati 9. mail 2000 aastal. Toetusrühma kuulusid erinevate fraktsioonide esindajad, kes seadsid enda ülesandeks aidata maksimaalselt kaasa Eesti riigi julgeoleku kindlustamisele ja liitumiseks NATO-ga.

Tänasel koosolekul kohtuti kindralmajor Ants Laaneotsaga, kes kõneles eesseisvatest ülesannetest liitumisel NATO-ga ja koostööst organisatsiooni liikmena. Eesti peab andma oma panuse NATO korraldatud aktsioonidesse, osalema rahutagamisoperatsioonides ja olema valmis riigi esialgseks enesekaitseks.

Toetusrühma kuuluvad Riigikogu liikmed tõdesid, et nii Eesti kaitsestruktuuridel kui ka valitsusel ja valitaval Riigikogu uuel koosseisul tuleb teha ära suur töö nende eesmärkide saavutamiseks.

Toetusrühma esimees Liis Klaar märkis koosolekul, et meeldiv on saavutatud eesmärgi järel kuulutada lõppenuks viimane töökoosolek.

Tagasiside