Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu lõpetas Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse § 86 punkti 10, § 87 lõike 1 punkti 6 ja § 108 kehtetuks tunnistamise ja § 90 lõike 1 punkti 1 muutmise seaduse eelnõu (763 SE) esimese lugemise. Eelnõu eesmärk on lõpetada vanuseline diskrimineerimine töölepingulistes suhetes. Eelnõu järgi tunnistatakse kehtetuks sätted, mis võimaldavad lõpetada töölepingu töötaja 65 aastaseks saamisel.

Riigikogu lükkas menetlusest tagasi järgmised Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud eelnõud:

54 poolthäälega (vastu 15) tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE).

Alates käesolevast aastast ei kehti valitsuse määrusega kehtestatud kord, millega reguleeriti tööõnnetusi või kutsehaigusi läbielanud inimeste õigusi tööandja suhtes. Eelnõu algatajate sõnul tekib olukord, milles need isikud peavad tööandjalt hüvitise saamiseks pöörduma kohtusse ning maksma riigilõivu siiani riigilõivust vabade nõuete eest. Algatajaid esindanud Kadi Pärnits tõstis esile lisanduva probleemi, mis tekib nende 30 000 inimese osas, kes tänaseks tööõnnetuse või kutsehaiguse tõttu tööandjatelt hüvitust saavad. Seni kehtinud korra järgi korrigeeriti hüviseid igal aastal. Nüüd tuleb Pärnitsa sõnul nendel isikutel hüvise õiglase indeksi määramiseks pöörduda kohtusse. Olukorda soovitakse reguleerida tööõnnetus ja kutsehaiguskindlustuse seadusega, mida seni pole veel Riigikogus algatatud. Õiguskomisjoni seisukohta eelnõu tagasi lükata esindas Olev Laanjärv, kes rõhutas, et vastavalt 1. jaanuarist kehtivale tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse le kehtib uus printsiip, mille kohaselt teatud gruppidesse kuuluvad inimesed ei ole enam automaatselt riigilõivust vabastatud. Vastavalt uuele regulatsioonile peab kohus tuvastama isiku majandusliku olukorra, mis ei võimalda tal tasuda riigilõivu, alles siis on võimalik määrata riigilõivust vabastamine.

45 poolthäälega (vastu 27) lükati menetlusest tagasi Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (753 SE). Sarnaselt 763 SE-le sooviti eelnõuga tunnistada kehtetuks paragrahvid, mis võimaldavad lõpetada töötaja töölepingu tema 65 aastaseks saamisel.

Istungi stenogramm asub Riigikogu koduleheküljel aadressil:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside