Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma tänasel istungil valitsuse algatatud hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõule (240 SE) esitatud muudatusettepanekuid ja otsustas saata eelnõu teisele lugemisele Riigikogu täiskokku 12. mail. Komisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine katkestada ja jätkata eelnõu arutelu. Muudatusettepanekuid eelnõule ootab komisjon 14. maiks. Komisjon soovib eelnõu viia lõpphääletusele enne kevadistungjärgu lõppu.

„Hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on kaotada mitmed mittevajalikud piirangud, mis takistavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arengut ja luua hoiu-laenuühistute arenguks soodne õiguskeskkond. Ka peaks eelnõu tugevdama hoiu-laenuühistute sotsiaalset kontrolli ja tagama sellega nende suurema usaldusväärsuse,“ ütles eelnõu komisjonipoolne ettekandja Peep Aru.
 
Eelnõu algataja kinnitusel peaks õiguskeskkonna mõningane liberaliseerimine ehk teatud ebaproportsionaalsete piirangute kõrvaldamine eeldatavalt soodustama hoiu-laenuühistute kui väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate majanduslikku arengut.
 
Teisalt sätestatakse eelnõuga ka selgem hoiu-laenuühistute usaldusväärsuse tagamise regulatsioon, s.t. vajalikud kapitali ja likviidsusnõuded, eelkõige tühistu liikmete ja klientide kaitsmise huvides, ning viiakse hoiu-laenuühistu seaduses kasutatav terminoloogia kooskõlla tulundusühistu seaduses ja finantssektori teistes seadustes kasutatava terminoloogiaga.  
Eelnõu oli esimesel lugemisel Riigikogu täiskogus 7. mail 2008.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside