Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu kiitis heaks valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel pakkuda 16–26-aastastele potentsiaalselt abi vajavatele noortele proaktiivset tuge, et naasta haridusse ja tööturule.

Seaduse eesmärk on aidata noori, kes ei õpi, tööta ega otsi tööd, viibivad tööturult eemal mõjuva põhjuseta ning võivad ebasoodsast olukorrast väljumiseks vajada riigi aktiivset tuge, kuid ei jõua ise vajalike (näiteks Töötukassa, Rajaleidja või KOVi) teenusteni.

Seadus võimaldab kohalikul omavalitsusel saada sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist (STAR) infot oma piirkonnas elavate potentsiaalselt tuge vajavate noorte kohta. KOVil võimaldatakse leida noored üles, et nendega ühendust võtta ning noore soovil ja vajadusel talle abi pakkuda. Selleks luuakse STARi andmeregistrile lisafunktsioon, mis töötleb andmeid erinevatest riiklikest registritest X-tee kaudu ja kuvab KOVile andmed tema piirkonnas elavatest noortest, kelle kohta puudub üleriigilistes registrites info.

Noorel on õigus sotsiaaltöötajale öelda, et ta ei soovi abi ega oma isikuandmete töötlemist, misjärel isikuandmete töötlemine lõpetatakse.

Peale sotsiaalhoolekande seaduse muudetakse ka maksukorralduse seadust, käibemaksu seadust ja täitemenetluse seadustikku. Käibemaksu seadust muudetakse seoses isikliku abistaja teenuse käibemaksuga. Täitemenetluse seadustikku muudetakse nii, et edaspidi ei saa täitemenetluses sissenõuet pöörata hüvitisele, mida makstakse kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse alusel, ega represseeritu toetusele, mida makstakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel.

Seaduse (558 SE) vastuvõtmise poolt hääletas 66 ja erapooletuks jäi 12 saadikut.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside

Riigikogu kiitis heaks valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis võimaldab kohalikel omavalitsustel pakkuda 16–26-aastastele potentsiaalselt abi vajavatele noortele proaktiivset tuge, et naasta haridusse ja tööturule.

Seaduse eesmärk on aidata noori, kes ei õpi, tööta ega otsi tööd, viibivad tööturult eemal mõjuva põhjuseta ning võivad ebasoodsast olukorrast väljumiseks vajada riigi aktiivset tuge, kuid ei jõua ise vajalike (näiteks Töötukassa, Rajaleidja või kohaliku omavalitsuse) teenusteni.

Seadus võimaldab kohalikul omavalitsusel saada sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist (STAR) infot oma piirkonnas elavate potentsiaalselt tuge vajavate noorte kohta. KOVil võimaldatakse leida noored üles, et nendega ühendust võtta ning noore soovil ja vajadusel talle abi pakkuda. Selleks luuakse STARi andmeregistrile lisafunktsioon, mis töötleb andmeid erinevatest riiklikest registritest X-tee kaudu ja kuvab KOVile andmed tema piirkonnas elavatest noortest, kelle kohta puudub üleriigilistes registrites info.

Noorel on õigus sotsiaaltöötajale öelda, et ta ei soovi abi ega oma isikuandmete töötlemist, misjärel isikuandmete töötlemine lõpetatakse.

Peale sotsiaalhoolekande seaduse muudetakse ka maksukorralduse seadust, käibemaksu seadust ja täitemenetluse seadustikku. Käibemaksu seadust muudetakse seoses isikliku abistaja teenuse käibemaksuga. Täitemenetluse seadustikku muudetakse nii, et edaspidi ei saa täitemenetluses sissenõuet pöörata hüvitisele, mida makstakse kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse alusel, ega represseeritu toetusele, mida makstakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel.

Seaduse (558 SE) vastuvõtmise poolt hääletas 66 ja erapooletuks jäi 12 saadikut.

Riigikogu pressiteenistus

Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside