Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus moodustati täna laste toetusrühm ning modernse tehnoloogia, energeetika ja teadusuuringute toetusrühm.

Laste toetusrühma esimees Signe Riisalo märkis, et nende eesmärk on toetada laste- ja noorteühingute, valitsusväliste organisatsioonide, valitsusasutuste ja nende allasutuste ning teadus- ja arendusasutuste püüdlusi laste parimate huvide tagamisel kooskõlas ÜRO Lapse õiguste konventsiooni, Eesti lastekaitseseaduse ja teiste seadustega.

„Toetusrühma soov on kriitiliselt jälgida lastekaitse valdkonna arenguid ja praktikat, et kasutada ära kõik parlamentaarsed hoovad laste heaolu ja õiguste tagamise toetamiseks. Eeskätt soovime pakkuda koostööd eelnimetatud partneritele ja suurendada parlamentaarset dialoogi ning tagada laste õiguste mõistmise ja rakendamise jätkuvat prioritiseerimist Eesti ühiskonnas,“ rääkis Riisalo.

Riisalo lisas, et Eesti on eeskujuks reas arengutes ja algatustes laste õiguste ja heaolu valdkonnas. „Nii on meil helded vanemahüvitise ja peretoetuste skeemid, tasuta koolilõuna ja palju muud. Samas on uuringud näidanud, et vanemate ja lapsi kasvatavate isikute soov on lisaks rahalisele toele saada enam teavet, juhendamist, teenuseid ja sekkumisi konkreetse lapse vajadustest lähtuvalt.“

Modernse tehnoloogia, energeetika ja teadusuuringute toetusrühma Tuleviku Eesti esimehe Paul Puustusmaa sõnul on nende eesmärgiks toetada uute, ratsionaalsete ja innovaatiliste teaduslik-tehniliste lahenduste leidmist, nende rakendamist erinevates majandusvaldkondades ning sidumist riigi vajaduste ja rikkustega. „See puudutab muu hulgas nii olemasolevate kui ka uute võimalike maavarade hõlmamist, innovaatiliste tehnoloogiate rakendamist ja sellega seotud töö-, koolitus- ja teadussuhete arendamist,“ ütles Puustusmaa.

Toetusrühma töö olulisemateks märksõnadeks on esimehe sõnul energeetika ja võimalikud uued lähenemised, mis aitaksid kaasa ühelt poolt töökohtade säilimisele ning teisalt teaduse ja tootmise koostöö innustamisele. „Aga vähem oluline ei ole ka energeetilise ressursi rakendamise tulususastme oluline tõstmine ühiskondlikuks hüvanguks,“ märkis Puustusmaa. Tema sõnul peab toetusrühm oluliseks toetada traditsiooniliste töökohtade säilitamist tööstuspiirkondades, sealhulgas Ida-Virumaal.

Tuleviku Eesti toetusrühma aseesimees Erki Savisaar lisas, et innovatsioon on midagi märksa enamat kui lihtsalt üks uus IT lahendus. „Innovatsiooniks võib nimetada kõiki lahendusi, mis tõstavad tootlikkust või pakuvad uusi võimalusi. Toetusrühma ülesanne on seista selle eest, et seadused ja bürokraatia ei lämmataks innovaatilisi algatusi,“ rääkis Savisaar.

Toetusrühmade liikmed

Laste toetusrühma esimees on Signe Riisalo ja aseesimees Helmen Kütt. Toetusrühma kuuluvad ka Riina Sikkut, Heidy Purga, Tõnis Mölder, Liina Kersna, Kristen Michal, Kert Kingo, Kai Rimmel ja Kristina Šmigun-Vähi.

Modernse tehnoloogia, energeetika ja teadusuuringute toetusrühma Tuleviku Eesti esimees on Paul Puustusmaa ja aseesimees Erki Savisaar. Toetusrühma liikmed on Kalle Grünthal, Kai Rimmel, Helle-Moonika Helme, Kert Kingo, Leo Kunnas ja Alar Laneman.

Riigikogus moodustatud parlamendirühmad aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas. Toetusrühmade kaudu saavad Riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

XIV Riigikogu on moodustanud kokku 63 parlamendirühma ja 65 toetusrühma.

Parlamendirühmade nimekiri

Toetusrühmade nimekiri

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside