Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi filosoofia magistrant Karl Lembit Laane valis oma magistritöö teemaks „Vabariikluse mõtteloo mõju Eesti Vabariigi loomise aruteludele“. Tema töö juhendaja oli mõtteloo professor Pärtel Piirimäe.

 Magistritöös analüüsitakse lääne vabariikluse mõtteloo mõjusid Eesti Vabariigi 1920. aasta põhiseaduse ja riigikorra kujundamisele Asutavas Kogus. Sealjuures vastates küsimustele, missugused vabariikluse ja poliitilise mõtteloo autorid mõjutasid Asutava Kogu  liikmete seisukohti, nendevahelisi arutelusid ning kuidas; missugused klassikalised vabariiklikud mudelid esinesid Eesti Vabariigi loomise aruteludes, missugune neist jäi peale ning miks otsustati lõpuks just sellise ning mitte teistsuguse vabariigi mudeli kasuks. Ühest küljest valgustab see seost, mis on olnud Eesti ja teiste lääneriikide vabariiklike mõttelugude vahel Eesti Vabariigi loomisest saati – Eesti poliitilisele mõtteloole kui osale laiemast lääne vabariikluse mõtteloost. Teisest küljest tähendab see luua omamoodi sild tänase ja tollase Eesti poliitilise mõtteloo vahele, pakkudes võimalust reflekteerida tollaste käsituste, vaidluskohtade ja nende relevantsuse üle enam kui sada aastat hiljem.

Riigikogu Kantselei asutas August Rei stipendiumi 2008. aastal. See antakse parlamendi-, parlamentarismi-, Eesti parlamentaarsete kogude või esindusdemokraatia alase magistri- või doktoritöö kirjutajale. August Rei (1886-1963) oli Asutava Kogu liige ja esimees selle kokkutulemisest 23. aprillil 1919 kuni tegevuse lõpetamiseni. Aastatel 1920–1937 oli Rei I-V Riigikogu liige ning ajavahemikus 9. juuni 1925 – 22. juuni 1926 II Riigikogu esimees.

Riigikogu pressiteenistus
Gunnar Paal, 631 6351, 5190 2837
[email protected]
päringud: [email protected]

 

 

 

Tagasiside