Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon, korruptsioonivastane erikomisjon ja julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon valisid täna omale esimehed ja aseesimehed.

Riigieelarve kontrolli erikomisjon valis esimeheks Mihhail Stalnuhhini ja aseesimeheks Jaak Aaviksoo.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimeheks valiti Artur Talvik ja aseesimeheks Raivo Aeg.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimeheks valiti Ken-Marti Vaher ja aseesimeheks Erki Savisaar.

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni kuuluvad veel Andres Ammas, Kristjan Kõljalg, Henn Põlluaas ja Tanel Talve. Riigieelarve kontrolli erikomisjon eesmärk on koostöös riigikontrolliga tagada kontroll valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite säästliku, tõhusa ja õiguspärase kasutamise osas.

Korruptsioonivastase erikomisjoni koosseisu kuuluvad veel Ants Laaneots, Jaanus Karilaid, Jaanus Marrandi ja Raivo Põldaru. Korruptsioonivastane erikomisjon jälgib, et Eesti riigi seadustes sätestatud korruptsioonivastaseid meetmeid ka tegelikult rakendataks. Samuti arutab ja hindab komisjon loetletud ametiisikute võimalikke korruptsioonijuhtumeid, jälgib Riigikogu liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamist ja kontrollib huvide deklaratsioone.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni koosseisu kuuluvad veel Krista Aru, Uno Kaskpeit, Martin Kukk ja Hardi Volmer. Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon on moodustatud kaitsepolitseiameti ja teabeameti tegevuse ning jälitustegevuse seaduslikkuse kontrollimiseks. Samuti kontrollib komisjon politsei- ja piirivalveameti, kaitseväe peastaabi, justiitsiministeeriumi vanglate osakonna ning maksu- ja tolliameti uurimisosakonna tegevuse vastavust kriminaalmenetluse seadustikule.

Kõik kolm nimetatud komisjonid töötasid ka eelmises Riigikogus. Riigikogus on 11 alatist ja kolm erikomisjoni. Eriti tähtsate probleemide lahendamiseks moodustatakse uurimis- või probleemkomisjone.

Fotod julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni istungilt.

Fotod korruptsioonivastase erikomisjoni istungilt.

Fotod riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungilt.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356; 51 53 903
[email protected]
Päringud: [email protected]

Tagasiside