Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Rahanduskomisjon algatab täna eelnõu Eesti Panga reservkapitali suurendamiseks, mis võimaldab Eesti Pangal jätkata reservkapitali suurendamist 200 miljoni euro võrra, st 300 miljoni euroni.

„Tulenevalt suurenenud riskidest Euroopa Keskpankade süsteemis, minimaalse kapitalivajaduse hinnangust ja olemasolevate Eesti Panga kapitalipuhvrite mahu võrdlusest euroala keskpankadega ning arvestades, et kapitalipuhvrite viimine euroala suhtelisele keskmisele tasemele on pikaajaline protsess, samuti võttes arvesse senist kasumi jaotamise praktikat, kogunenud erireservi mahtu ja selle sarnast sisu reservkapitaliga otsustas rahanduskomisjon konsensuslikult algatada eelnõu Eesti Panga reservkapitali suurendamise jätkamiseks 300 miljoni euroni,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Remo Holsmer.

Ta selgitas, et ettepanekuga langetada otsus reservkapitali suurendamise jätkamise kohta pöördus Riigikogu poole Eesti Pank. Tulenevalt riskihinnangutest ja võrdlusest teiste Euroopa Keskpankade süsteemi kuuluvate keskpankade kapitalivarudega peab Eesti Pank vajalikuks suurendada oma kapitalipuhvreid. Eesti Panga kapitalipuhver koosneb põhikapitalist, reservkapitalist ja muudest kapitalipuhvri elementidest ning 2014. aasta seisuga on need kokku 451 miljonit eurot.

Eesti Panga seadus sätestab, et reservkapitali võrdsustumisel põhikapitaliga otsustab Riigikogu, kas selle suurendamist jätkata või mitte. Eesti Panga nõukogu otsusega panga 2014. aasta kasumi jaotamise kohta võrdsustus Eesti Panga reservkapital Eesti Panga põhikapitaliga, mis on 100 miljonit eurot. Eesti Pank ei saa 2015. aasta kasumi jaotamise otsust teha enne Riigikogu otsust reservkapitali kohta.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

 

Tagasiside