Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Parlamentaarne Assamblee võttis oma aastaistungil esimese päevakorrapunktina vastu resolutsiooni, millega kutsutakse OSCE liikmesriike üles peatama Venemaa Föderatsiooni parlamendiliikmetele viisade väljastamine, rõhutatakse vajadust peatada Venemaa liikmestaatus OSCEs ning kutsutakse üles toetama eritribunali loomist Venemaa sõjakuritegude uurimiseks.

OSCE PA Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma kinnitas resolutsiooni läbirääkimistel sõna võttes Eesti täielikku toetust Ukrainale ja toonitas vajadust konsensuslikult toetada resolutsioonis toodud üleskutset luua rahvusvaheline eritribunal. „Agressioonikuritegu on olemuslikult riigi juhtkonna poolt sooritatud kuritegu. Ilma Venemaa juhtkonna kui agressioonikuriteo toimepanijate üle kohtupidamiseta ei ole võimalik saavutada õiglast ja kestvat rahu nii Ukrainas kui ka kogu Euroopas,“ ütles Raidma.

Riigikogu esindavad teisipäevani Kanadas Vancouveris toimuval aastaistungil Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma ja liige Heljo Pikhof. Raidma osaleb poliitika- ja julgeolekukomitee ning Pikhof demokraatia-, inimõiguste ja humanitaarküsimuste komitee töös. Peale aastaistungi põhiprogrammis osalemise on kavas NB8 regiooni delegatsioonide nõupidamine ja kahepoolne kohtumine Saksamaa delegatsiooniga. Samuti kohtub Eesti delegatsioon Vancouveris Eesti aukonsulitega.

Aastaistungi fookuses on piirkondliku julgeoleku tugevdamine läbi demokraatia ja kaasavate ühiskondade edendamise. Aastaistungist on ülekanne, mida saab jälgida assamblee Youtube’i kanalis.

OSCE Parlamentaarse Assamblee eesmärk on rohkem kaasata liikmesriike Euroopa poliitika- ja julgeolekuküsimuste lahendamisse, tõhustada tsiviilkontrolli sõjaliste küsimuste üle ning suurendada parlamendisaadikute vastutust ja mõjujõudu.

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6592, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside